Aprila Bank kutter rentene på kassekreditt og stiller analyseverktøy til rådighet

Alle må bidra for å unngå massekonkurser og høy arbeidsledighet

Regjeringen presenterte før helgen en kompensasjonsordning der staten vil dekke en andel av bedrifters faste kostnader. Kriteriene for støtten blir kjent førstkommende fredag, og Finansdepartementet signaliserer at de planlegger å bruke 15-20 milliarder kroner i måneden på å kompensere inntektsbortfall for bedrifter. Ordningen kommer i tillegg til to tidligere krisepakker.

– Både lånegarantiordningen og kompensasjonsordningen for inntektsbortfall virker veldig fornuftige. Dette vil være en kjærkommen hjelp for bedrifter som er rammet både direkte og indirekte. Jeg liker også at det skal gjøres en vurdering ut ifra dokumentert inntektsbortfall, og at det skal gjøres så automatisert som mulig. Om regjeringen hadde forsøkt å gjøre dette manuelt, ville det fort ha truffet skjevt, og tatt veldig lang å få ut pengene. Totalt sett virker derfor kombinasjonen av tiltak godt gjennomtenkt, sier Halvor Sannes Lande, daglig leder i Aprila Bank.

Trenger automatiserte prosesser

Lande tror den største utfordringen blir implementeringen av utbetalingene, men at analyseverktøy kan automatisere flere av prosessene.

– Vi har integrasjon mot regnskapssystemene til 120.000 småbedrifter, og ser allerede nå hvem som er kvalifisert til støtteordningene. Mange bedrifter bruker moderne skybaserte regnskapssystemer som åpner for raske analyser av bedriftsøkonomien. Dette vil være spesielt viktig for kontantstøtteordningen, men også for lånegarantiordningen. I begge tilfeller representerer slike verktøy en mulighet til å redusere risiko for misbruk, samtidig som det øker hastigheten på prosessene.

Han forteller at Aprila Bank ønsker å gjøre det de kan for å bistå i dette arbeidet.

– Vi stiller datamodeller, analyseverktøy og rapporter til rådighet for andre banker som ønsker å gjøre dette automatisert og sikkert. Vi stiller også verktøyene til disposisjon for Finans Norge om de ønsker å tilby en helautomatisert digital kompensasjonsordning. Grunnen til at vi kan gjøre dette er fordi vi har konsolidert formatene fra de ulike regnskapssystemene inn i et felles datavarehus med kraftige og automatiserte analyseverktøy for å måle utvikling i likviditet og lønnsomhet for enkeltselskaper og bransjer på daglig basis, sier han.

Kassekreditt med 0,49 prosent i rente

Lande forteller at det uansett vil ta tid før kompensasjonspengene og lån blir tilgjengelig for bedriftene, og at banken ønsker å gjøre ventetiden mindre smertefull.

– Mens bedriftene venter på kompensasjon eller lån tilbyr vi nå kassekreditt med 0,49 prosent rente i april og mai. Det er også viktig at både bedrifter og privatpersoner bidrar til å hjelpe næringslivet og småbedrifter gjennom denne kritiske perioden. Vi starter derfor bevegelsen #holderhjuleneigang hvor vi deler egne tips og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Han peker på at flere bransjer nå prøver å finne solidariske løsninger for å dele på uforutsette kostnader i verdikjedene.

– Konkrete eksempler på hvordan man kan dele kostnader er lærerikt for mange. Alle må bidra og være generøse for å tilpasse seg denne krisesituasjonen, og alle som kan, må forsøke å fortsette driften, sier Lande.


Må unngå utilsiktede konsekvenser

Han mener en viktig lærdom fra finanskrisen er hvor viktig det er med raske og kraftfulle tiltak.

– Jeg mener regjeringen nå viser at de forstår viktigheten av kraftfulle tiltak, men at de også må følge med på langsiktige og utilsiktede konsekvenser. Om du ser tilbake på finanskrisen førte den til at de store selskapene bygde opp enorm gjeld som følge av historisk lave renter. Dette har bidratt til å skape en ny form for usikkerhet, og har forsterket volatiliteten vi nå ser på aksjemarkedene.

Selv om Lande gir sin fulle støtte til krisepakkene, mener han at alle nasjoner også må tenke over langsiktige konsekvenser.

– Om jeg har bekymringer i forhold til krisepakkene nå, må det være at de kan bidra til at bedrifter og privatpersoner ser på oljefondet som noe som alltid kommer til unnsetning når man blir rammet av kriser. Det som gjøres nå er helt riktig, men det kan på lang sikt føre til at næringslivet blir vant til å stole på offentlige overføringer. Dette kan igjen føre til at norsk næringsliv blir dårligere til å omstille seg og taper konkurransekraft sammenlignet med internasjonalt næringsliv, sier han.

Foto: Benjamin Child (Unsplash)
Foto: Benjamin Child (Unsplash)

Anbefaler tidløse råd

Lande mener situasjonen bør minne oss på at likviditet alltid er viktig for å håndtere krisesituasjoner.

– Selv om gjeldsbelastning kan virke fornuftig, rasjonelt, og trygt i en normalsituasjon, kan det fort bli en enorm belastning når situasjonen plutselig forandrer seg. «Cash is king» er en eldgammel læreregel, men det virker som den må gjentas for hver generasjon. Dagens situasjon er en viktig påminnelse om at stor gjeld kan være farlig, og at man alltid bør ha en buffer slik at man kan tåle store inntektstap, avslutter Lande.

Ønsker du å lære mer om hvordan krisepakkene kan hjelpe din bedrift? Aprila Bank arrangerer webinaret «Hva er tilgjengelig av regjeringens krisepakker for bedrifter NÅ, hva kommer, og hvordan kan din bedrift få hjelp fra disse?». I webinaret vil Halvor Lande i Aprila gi en oversikt over hva som er kjent om de forskjellige krisepakkene så langt, hvilke som er relevante for din bedrift, hva som er tilgjengelig og hvordan du går frem for å få tilgang på ordningene.

MELD DEG PÅ WEBINAR - Torsdag kl 13:00