Krisepakke for små og mellomstore bedrifter

Koronapandemien har for alvor satt sitt preg på verden, Norge har stoppet opp og halve landet sitter i karantene. Flere bedrifter har sett seg nødt til å permittere ansatte og risikerer konkurs som følge av koronaviruset mens andre risikerer å lide store tap. Regjeringen presenterte denne uken en krisepakke, men hva innebærer egentlig denne og hva betyr den for selvstendig næringsdrivende og små og mellomstore bedrifter?

Hva er regjeringens krisepakke?

Både små og store bedrifter i alle næringer opplever nå enorme konsekvenser som følge av koronaviruset COVID-19. Salg og etterspørsel er kraftig redusert som et resultat av stengte lokaler og frykt for en ustabil økonomisk fremtid. Det er en situasjon vi aldri før har sett maken til, og flere bedrifter står ovenfor et dilemma der de må ta et valg mellom kundene eller seg selv.

Den siste uken har regjeringen kommet med deler av en krisepakke som skal begrense det økonomiske tapet flere bransjer opplever som følge av koronapandemien. Krisepakken handler om hverdagen til det norske folk, om å sikre arbeidsplasser og å trygge fremtiden.

Noen hovedpunkter som er lagt frem er:

  • Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder
  • Den lave momssatsen blir redusert fra 12 prosent til 8 prosent for store deler av 2020
  • Permitterte skal få full lønn dekket av staten i 20 dager (inntil 6G)
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få 80 prosent av inntekten sin fra NAV, samt rett på sykepenger fra dag tre

Hva betyr krisepakken for små og mellomstore bedrifter (SMB)?

Bedriftseiere mener imidlertid at redusert moms og kutt i arbeidsgiveravgiften ikke er tilstrekkelig for at de skal kunne overleve. De har behov for likviditet i en overgangsfase. De trenger midler til å omstrukturere seg og tilpasse seg nye markeder.

Søndag informerte regjeringen om at de ville få på plass en krisepakke for små og mellomstore bedrifter i form av statlig lånegaranti for banklån. I utgangspunktet skal denne ha en ramme på 50 milliarder kroner. Det er ennå ikke endelig avklart hvordan lånegarantiene i krisepakken skal se ut og lånene fordeles.

Det ser imidlertid ut til at en slik statlig garanti i hovedsak vil gjelde bedrifter som kan stille sikkerhet for kriselånet i eiendom eller andre midler. Flere store banker opplever også vanskelige tider, og mange av disse vil være opptatt av å sikre egne verdier. For flere selvstendig næringsdrivende og SMB-bedrifter, uten mulighet til å stille sikkerhet, vil det med andre ord ikke være en løsning å ta opp dyre lån. De vil dermed kunne falle utenfor regjeringens lovende krisepakke.

Hva hvis krisepakken ikke hjelper min bedrift?

Flere bedrifter har allerede gjort nesten alt de kan for å redusere sine kostnader. De har tatt en gjennomgang av fremtidige inn- og utbetalinger, bedt om betalingsutsettelser og permittert flere eller alle sine ansatte. Selv etter slike kutt sitter mange bedrifter igjen med store utgifter knyttet til blant annet husleie og kostnader ved lån.

I slike situasjoner vil det være naturlig å bruke av sin kassekreditt. Tradisjonelle banker prioriterer ikke små og mellomstore bedrifter som “kun” har behov for 50 000 til 500 000 kroner for å finansiere prosjektkostander og dekke løpende utgifter. Imidlertid har vi i Aprila spesialisert oss på kassekreditt tilpasset småbedrifter. Nå får bedriften din tilgang til finansiering uten faste kostnader - du betaler kun for bruken.

Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare, og bedrifter er derfor uansett nødt til å tenke kreativt. Flere bedrifter vi har vært i kontakt med har funnet nye måter å selge og levere varer og tjenester. Andre har valgt å ta opp kortsiktige lån for å holde hjulene i gang.

Hva gjør Aprila for å hjelpe småbedrifter?

Akkurat som i landets småbedrifter jobbes det dag og natt i Aprila med å tilpasse seg ny arbeidshverdag, og føre dialog med sentrale aktører som politiske myndigheter, Finansdepartementet og media. Ifølge våre beregninger er det omlag 140.000 bedrifter i landet med 1 til 19 ansatte. Disse bedriftene sysselsetter rundt 670.000 personer, tilsvarende 25% av alle sysselsatte i Norge og én tredjedel av de sysselsatte i privat næringsliv. Aprilas fokus er nå å presentere - og bli en del av - en løsning som ivaretar at disse får den hjelpen de fortjener. Vi vet at det er alt for mange småbedrifter som i mange år har blitt holdt tilbake av en finansiell verktøykasse som er bygget for store bedrifter.

Spørsmål om finansiering

Dersom du har spørsmål om våre finanseringstjenester Aprila Fakturasalg og Aprila Kassekreditt kan du ringe oss på telefon:
23 96 68 68 (kl 09-17)

Her kan du lese intervju med daglig leder i Aprila, Halvor Lande, om hans perspektiver på situasjonen.