Mener regjeringens korona-tiltak ikke er nok for småbedrifter og gründere

Slik kan Aprila Bank hjelpe din bedrift gjennom korona-krisen

Regjeringen la før helgen frem en garantiordning på 50 milliarder i nye banklån til små og mellomstore bedrifter. Garantiordningen er hovedsakelig innrettet mot bedrifter som allerede har finansiering i tradisjonelle banker, mens mindre bedrifter som ikke har lån oppfordres til å søke støtteordninger gjennom virkemiddelapparatet til Nærings- og fiskeridepartementet. Dette mener Halvor Sannes Lande, daglig leder i Aprila Bank, vil skape utfordringer for det store flertallet av småbedrifter som ikke allerede har lån.

– Jeg mener det mest effektive tiltaket nå er å øremerke halvparten av krisepakken til småbedrifter med under 20 ansatte – uavhengig av om de har banklån fra før eller ikke. Disse bedriftene utgjør omtrent 650.000 arbeidsplasser, en tredjedel av alle som jobber i privat sektor. Det er omtrent 170.000 småbedrifter innen bygg og anlegg, varehandel, konsulentbransjen, restaurantbransjen, samt ulike typer oppstartsselskaper som er spesielt utsatt i denne situasjonen, sier Lande.

Trenger rask og effektiv distribusjon av midler

Han peker på at en veldig liten andel av disse bedriftene allerede har lån i tradisjonelle banker, og at de derfor vil falle utenfor den foreslåtte garantiordningen.

– Regjeringen viser til støtteordninger gjennom virkemiddelapparatet som et alternativ for småbedrifter. Jeg tror ikke disse ordningene vil fungere godt nok, siden de ofte er manuelle og byråkratiske. Det vil ta veldig lang tid å distribuere midlene med eksisterende ordninger, og den tiden har ikke disse småbedriftene nå. Da mener jeg at bankapparatet ville vært mer effektivt, sier Lande.

Han forteller at veldig mange småbedrifter har fått en dramatisk stopp i inntekter og prosjekter.

– En stor andel av småbedriftene er avhengig av fysisk kontakt med kunder, og er ekstremt hardt rammet. Selv store bedrifter er rammet, og mange lar være å kjøpe tjenester, avslutter konsulentoppdrag, eller holder igjen betalinger. Pengene som blir holdt igjen er inntekter til andre, og man skaper en akutt likviditetskrise i hele verdikjeden. Dette fører til en bråstopp i økonomien, og er dramatisk for småbedrifter som ikke har oppsparte midler eller kredittfasiliteter som kan brukes. Regningene kommer, men de har ikke penger til å betale, sier han.

Stor bekymring blant kundene

I forbindelse med koronakrisen gjennomfører nå Aprila Bank en spørreundersøkelse blant sine kunder. Foreløpig har omtrent halvparten av de 110 respondentene permittert ansatte eller frykter konkurs i løpet av neste kvartal:

"Kritisk situasjon hvor alt har stoppet opp. Vi trenger fjerning av momsen og subsidiert husleie. Kutt i arbeidsgiveravgift hjelper ikke når man ikke tar ut lønn.»
- anonymisert kunde

"Når jeg endelig hadde jobbet meg opp til å ta ut lønn og så lyst på fremtiden, er det bom stopp. Jeg vet ikke om kundene vil betale eller akseptere valutaendring på nesten 30 prosent.»
- anonymisert kunde

Lande mener tilbakemeldingene fra undersøkelsen bør være en vekker for myndighetene.

– Myndighetene må bli flinkere til å gjøre undersøkelser i næringslivet. Småbedrifter trenger flere digitale muligheter for å gi raske svar på spørsmål om hvordan situasjonen er nå, og hvordan den kan forbedres med offentlige tiltak. I situasjoner som denne må staten raskt kunne fange opp problemer i befolkningen. Systemet med fag-, bransje- og interesseorganisasjoner er dessverre ikke raskt nok til å gi en umiddelbar og balansert oppdatering på situasjonen. Tilbakemeldingene kan også bli farget av personlige relasjoner og prege bildet som formidles til politikere og andre beslutningstakerne, sier han.

Redusert risiko med kassekreditt

Lande mener at kassekreditt og fakturasalg er gode tiltak for å redusere risiko for småbedriftene.

– Med tjenestene våre slipper du å møte i en bankfilial, og bedrifter kan enkelt bli kunde fra kassekreditt.no eller via regnskaps- og fagsystemer som Tripletex, Visma eAccounting, og snart Fiken. Hos oss får man rask behandling på kassekreditt tilpasset bedriftens situasjon. Med kassekreditt betaler du bare for bruken, og du kan betale tilbake når det passer bedriften. I tillegg tilbyr vi fakturasalg som gjør at bedriften får betalt fakturaen med én gang. Dette er åpenbart en fordel når man trenger rask tilgang til likviditet.

– Vi ser at omtrent 140.000 småbedrifter ikke har lån i bank fra før. Om deler av statsgarantiordningen øremerkes til å gjelde disse bedriftene, og staten dekker en stor andel av tapene som vil komme, kan vi tilby lån og lavere rente til et stort antall småbedrifter. Hvis ikke dette blir tilfelle, vil mesteparten av statsgarantien gå til nye lån til bedrifter som har lån i bankene fra før, og i liten grad komme småbedriftene til gode. Vi har gode diskusjoner med Finansdepartementet, så jeg er optimist på vegne av småbedriftene. Avklaring vil kommer i løpet av uken.

Alle må tenke kreativt

Siden ingen vet hvor lenge situasjonen vil vare, mener Lande det er viktig for bedriftene å tenke gjennom hvordan de raskt kan tilpasse forretningsmodellen.

– Om du ser på restaurantbransjen har antall besøkende falt med opptil 90 prosent de siste to ukene. Bedriftene kan velge å stenge, men vil fremdeles ha leiekostnader. Det er mildt sagt ikke bærekraftig og vil føre til avvikling på sikt, sier Lande og tilføyer:

– Det bedriftene må gjøre er å raskt finne ut hvordan man kan bruke den kapasiteten man har på en måte som er trygg i forhold til smitteeksponering. Alle i restaurantbransjen har muligheten til å bruke bud og må sørge for å markedsføre at de fortsatt er åpne, men leverer maten hjem på en sikker måte. Annonseprisene har gått ned og skaper også en mulighet for å markedsføre forretningsmodeller som er tilpasset dagens situasjon.

– Jeg tror mange kan forvente fleksibilitet fra huseiere og at man kan be om utsettelse eller reduksjon i husleien i denne perioden. En siste mulighet er å ta opp personlig lån med sikkerhet i bolig eller annen eiendom. Boliglån koster i dag omtrent 2,5 prosent i rente og kan brukes til å skaffe likviditet i bedriften, sier han.

Vil endre forbruksvaner permanent

Lande tror at mange i disse dager oppdager hvor praktisk og effektiv det er å handle varer på nett.

– Jeg tror disse endringene vil føre til permanente endringer i den private forbrukeradferden. Det kommer til å bli mer naturlig for privatpersoner å gjøre innkjøpene på nett og få varene levert på døra. Det var først når Vinmonopolet stengte hjemkjøringen at vi oppdaget at de faktisk gjorde det. Dette er en av mange tjenester man oppdager i krisesituasjoner, sier Lande muntert.

Han peker også på at det nå vil komme flere tilbud for hjemlevering og at mange butikker kommer til å bli flinkere på netthandel, hjemlevering og avstandsjobbing.

Lande tror også situasjonen vil lære næringslivet at tilpasningsdyktighet er en forutsetning for å overleve turbulente tider.

– Bedrifter må lære seg å raskt snu seg rundt og endre forretningsmodellen etter hvert som markedet og samfunnet endrer seg. Alle må sørge for at man har digitale samhandlingsverktøy og gode nettløsninger. Koronakrisen har vist oss verdien av digitalisering og smidighet, avslutter Lande.

Du kan lese mer om krisepakken i vår informasjonsartikkel