Vi hjelper småbedrifter med å lykkes

Aprila er til for å hjelpe små bedrifter. Derfor utfordrer vi etablerte sannheter. Dagens banktjenester er både kompliserte, tungvinte og lite tilgjengelig. Dette gjør at mange blir holdt tilbake av en verktøykasse som er bygget for store bedrifter. Hos oss får du tilgang til uforpliktende finansieringtjenester, slik at du kan bruke tiden på det du tjener penger på.

Hvorfor gjør vi dette?

Fordi dere er navet i AS Norge

50%

av Norges verdiskaping kommer fra små og mellomstore bedrifter

NHO

01 — 05

Dette er bare begynnelsen

Vi tror at sunne, bærekraftige bedrifter skapes av mennesker som opplever at de gjør noe meningsfylt. At de kan bidra med å gjøre en forskjell. Når vi hjelper en bedrift med å bruke mer tid på det den tjener penger på, får det en positiv effekt på produktivitet og arbeidsmiljø. Vi får ikke det ene uten det andre.

Aprila er til for deg og din bedrift.

Les mer