Søk nå
Person som fikser taket.
Finansieringsguiden

Slik får du finansiering til bedriften din

Kassekreditt, bedriftslån, nedbetalingslån eller crowdfunding? Med eller uten sikkerhet? Hva er lavest rente eller kanskje du bare trenger en kalkulator?

Oppsummering

Flere banker tilbyr finansiering til bedrifter, men prosessen kan være tidkrevende og komplisert, med mange krav til dokumentasjon og egeninnsats. Ofte kan det være uklart hva man kan få låne, og hva som kreves av sikkerhet. Priser og kostnader er ofte skjult eller kompliserte, og behandlingstiden kan være lang. Derfor kan det være utfordrende å finne den beste eller laveste renten på bedriftslån og kassekreditt. Heldigvis finnes det gode alternativer som Aprila Bank som tilbyr enkel og stressfri finansiering, med svar på under 60 sekunder for bedriftslån og kassekreditt, og enkle og forståelige priser.

Denne guiden går igjennom

Introduksjon

Finansiering er viktig for små bedrifter som ønsker å vokse og utvikle seg – eller som får uforutsette kostnader som må håndteres. Samtidig kan finansiering for bedrifter være en utfordring å både forstå, søke om og ikke minst få. Det finnes flere alternativer tilgjengelig for å hjelpe deg med å få de pengene du trenger for å håndtere de løpende kostnadene eller vokse og utvikle din bedrift, inkludert bedriftslån, kassekreditt og crowdfunding.

Når bør du skaffe deg finansiering til bedriften din?

For små bedrifter kan finansiering være et utfordrende område å navigere. Det å vite hvilke former for finansiering som er tilgjengelige, når man bør søke om lån, og hvordan man skal bruke de ulike lånene kan være svært komplekst. Ifølge flere undersøkelser opplever mellom 34%-79% av bedriftene i Norge at det å få tilgang til finansiering er et problem. Av Aprila Banks kunder har de fleste aldri hatt kassekreditt eller bedriftslån tidligere.

Mange småbedrifter er ofte for sent ute med å søke om finansiering.

Mange små bedrifter kan ha problemer med å vite når de bør søke om lån. Skal man vente til man har blitt en stor bedrift med mange ansatte og skal investere i et stort prosjekt? Eller bør man bruke finansiering for å dekke løpende kostnader og regninger? I tillegg kan det være vanskelig å forstå forskjellen mellom å søke om bedriftslån og kassekreditt, og hva som passer best for ens egen bedrift.

Bedrifter tar med seg atferd og kunnskap fra privatlivet, hvor gjeldsfinansiering ofte har et negativt rykte, inn i næringslivet.

Aprila Bank har sett at mange småbedrifter ofte er for sent ute med å søke om finansiering. Dette kan skyldes at man tar med seg atferd og kunnskap fra privatlivet, hvor gjeldsfinansiering ofte har et negativt rykte, inn i næringslivet, eller bare ikke vet at det finnes banker slik som Aprila bank som tilby lån og kassekreditt til små bedrifter. Dette kan føre til at de går glipp av muligheter og kan ha negative konsekvenser for bedriften. Derfor er det viktig for småbedrifter å være tidlig ute med å undersøke sine finansielle alternativer og søke om finansiering før det blir en nødvendighet.

Nedenfor vil du finne vår lånekalkulator for kassekreditten og i tillegg finne nærmere forklaring på hvordan kassekreditt, bedriftslån og evt. Folkefinansiering / Crowdfunding kan hjelpe din bedrift.

Hva er forskjellen mellom bedriftslån, kassekreditt og folkefinansiering?

 • Kassekreditt er en form for finansiering du bør anskaffe deg lenge før behovet oppstår. Kassekreditt er et fleksibelt produkt som ikke krever nedbetaling og du styrer selv når du vil bruke pengene, og når du vil betale tilbake. Hvis du velger kassekreditt fra Aprila Bank, har du ingen dyre gebyrer som løper, og dette gir bedriften din et veldig godt verktøy for å håndtere løpende kostnader i bedriften. For eksempel, kan kassekreditt være nyttig for å dekke løpende kostnader som regninger og lønn til ansatte. Hvis banken som tilbyr deg kassekreditten ber om rammeprovisjoner, sikkerheter i form av pant i bolig eller dyre etableringsgebyr bør du være mer påpasselig og sikre at du virkelig trenger kassekreditten før du skaffer deg dette.

  Kassekreditt er en form for finansiering du bør anskaffe deg lenge før behovet oppstår.

  Ofte stilte spørsmål om kassekreditt

  Kassekreditt er et fleksibelt lån som gis til en bedrift av en bedriftsbank. Lånet settes opp med et maksbeløp, ofte kalt en ramme. Kassekreditten gir bedriften muligheten til å «trekke» penger fra rammen hos når det trengs, og bedriften kan betale tilbake når bedriften ønsker. Når man betaler tilbake på lånet frigjøres rammen for senere bruk. Kassekreditt brukes ofte til å dekke kortsiktige likviditetsbehov, som å betale regninger, finansiere varelager, ansettelser eller håndtere sesongvariasjoner. Kassekreditt innvilges for et år av gangen og kan fornyes løpende.
  Kassekreditt er et fleksibelt lån som gis til en bedrift av en bedriftsbank. Lånet settes opp med et maksbeløp, ofte kalt en ramme. Kassekreditten gir bedriften muligheten til å «trekke» penger fra rammen hos når det trengs, og bedriften kan betale tilbake når bedriften ønsker. Når man betaler tilbake på lånet frigjøres rammen for senere bruk. Kassekreditt brukes ofte til å dekke kortsiktige likviditetsbehov, som å betale regninger, finansiere varelager, ansettelser eller håndtere sesongvariasjoner. Kassekreditt innvilges for et år av gangen og kan fornyes løpende.
  Bedriften får tildelt et maksbeløp/ramme av banken, og kan få utbetalt penger til din egen driftskonto når du trenger det så lenge du ikke har brukt opp hele maksbeløpet. For å få utbetalt penger fra kassekreditten må du logge inn i en nettbank og utføre overføringen til bedriftens driftskonto. Renter løper på det beløpet du har utestående. Enkelte banker krever også en provisjon på hele rammen uavhengig av bruk.
  Til forskjell fra et lån hvor hele beløpet utbetales umiddelbart og har en fast nedbetalingsavtale hvor du betaler renter og avdrag, får du en betraktelig større fleksibilitet med kassekreditt. Med kassekreditt velger du selv når og hvor mye du vil få utbetalt av en maks lånesum, og du kan betale tilbake når du vil. Når du har betalt tilbake hele eller deler av lånesummen, kan du låne disse pengene på nytt igjen når du vil. Kassekreditt fungerer som et rammelån for bedriften og benyttes til å håndtere svingninger i bedriftens likviditet.
  Provisjon på kassekreditten, også kalt rammeprovisjon på kassekreditt er en avgift enkelte banker krever når man har kassekreditt. Dette er en prosentsats av total ramme på kassekreditten du må betale i kvartalsvis for maksbeløpet du kan låne. Dette beløpet må du betale uavhengig av om du har brukt/trukket opp på lånet eller ei. Denne provisjonen skal dekke kapitalkostnaden banken har som de får når de tilbyr en bedrift en ramme. Provisjonssatsen varierer fra bank til bank, men kan fort ligge på 1-3% i året på rammen.
  Kostnadene på en kassekreditt varierer basert på hvilken bank du velger, hva slags sikkerhet du stiller og hvordan banken velger å prise kassekreditten. Hovedkomponentene i prisen er en rammeprovisjon i form av en prosentsats på totalbeløpet(rammen) samt en rente på det beløpet du har utestående. I tillegg må du betale gebyr for pantstillelse hvis sikkerheten bedriften din stiller skal tinglyses og etableringskostnad. Hos Aprila Bank slipper du både rammeprovisjon, tinglysningsgebyr og kompliserte priser og kan forholde deg til en enkel månedsavgift og en enkel rente på beløpet du bruker. Typisk ligger Aprila Bank sin rente på mellom 0,79% til 2,59% i måneden.
  Beløpet din bedrift kan få som maksbeløp/ramme på kassekreditten baseres på din bedrifts økonomi og kredittverdighet. Beløpet skal ofte dekke likviditetsbehovet for 1-4 måneders drift. Beløpet er også avhengig av hvilken sikkerhet din bedrift kan stille. Hos Aprila Bank kan du få vite hvor mye du kan få i kassekreditt på under 60 sekunder, med enkle priser og uten å måtte pantstille fast eiendom. Det er mange faktorer som påvirker størrelse på rammen man kan få, blant annet driftsinntekter, driftsresultat, egenkapital, gjeld, eiendeler, betalingshistorikk etc.
  Bedrifter kan få kassekreditt uten pant hos Aprila Bank. Din bedrift trenger ikke stille med pant i eiendom, men tegner en næringskausjon som en del av avtaleinngåelsen. Dette krever ingen tinglysning og medfører heller ingen fordyrende gebyrer. I denne artikkelen man du lese om hva næringskausjon innebærer.
  Bedriften kan få kassekreditt uten pant hos Aprila Bank. Din bedrift trenger ikke stille med pant i eiendom, men tegner en næringskausjon som en del av avtaleinngåelsen. Dette krever ingen tinglysning og medfører heller ingen fordyrende gebyrer.
  Kassekreditt er et lån som er beregnet for å håndtere kortsiktige finansieringsbehov, og er ikke egnet for langsiktige strategiske investeringer. Kassekreditt innvilges for 12 måneder av gangen, og fornyes årlig. Vi anbefaler alle bedrifter å ha kassekreditt, slik at man har en buffer i bakhånd. Dette kan være nyttig hvis det dukker opp uventede kostnader eller det dukker opp muligheter man ønsker å gripe. Vi ser at våre kunder i snitt har mange transaksjoner i nettbanken, og bruker kassekreditten som et rammelån hvor man trekker av rammen ved behov, og betaler ned når man kan.
  Den effektive renten på kassekreditt ligger på mellom 8-25% i året. Dette avhenger av beløpet, bedriftens kredittverdighet og om bedriften stiller noen sikkerhet. Det er viktig å være oppmerksom på at mange banker opererer med gebyrer i form av rammeprovisjoner, etableringsgebyrer og tinglysningsgebyrer som ikke alltid fremkommer like godt i priseksemplene. Hos mange banker kan kostnaden for kassekreditt bli høy målt i kroner og ører når du inkluderer disse gebyrene. Aprila Bank har vi ingen skjulte gebyrer, kompliserte priser og tinglysningsgebyrer og en effektiv rente fra 12%.
 • Bedriftslån er et produkt du bør anskaffe deg først når du har konkret bruk for penger for å investere i arbeidsmaskiner, dyrere utstyr, lager e.l. og har en tanke om tilbakebetaling. Tilbakebetalingen gjøres over en fastsatt periode, og hver måned vil du som regel måtte betale ned renter og avdrag. For eksempel, kan bedriftslån være nyttig for å investere i større prosjekter som å utvide virksomheten eller å kjøpe nytt utstyr. Til forskjell fra kassekreditt har du normalt ikke fleksibiliteten til å kunne «få tilbake» pengene du har betalt ned. Aprila Bank tilbyr bedriftslån, men for å gi deg den samme fleksibiliteten du får med kassekreditt, kan du når som helst velge å få utbetalt penger du tidligere har tilbakebetalt på lånet. Dette gjør det mer likt et rammelån og passer best for kortere lån.

  Bedriftslån kan være nyttig for å investere i større prosjekter som å utvide virksomheten eller å kjøpe nytt utstyr.

  Ofte stilte spørsmål om bedriftslån

  Et bedriftslån er et lån som gis til en bedrift for å hjelpe dem med å finansiere driften eller vekst. Det kan være et sikret eller usikret lån og kan gis av banker, finansinstitusjoner eller investorer. Bedriftslån kan brukes til å kjøpe utstyr, finansiere arbeidskapital, eller utvide virksomheten. Renten på et bedriftslån kan variere avhengig av lånets størrelse, løpetid og kredittverdighet til bedriften. Løpetiden på et bedriftslån varierer mye avhengig av type bedriftslån. Kassekreditt er et fleksibelt bedriftslån med 12 måneders avtaleperiode og en årlig fornyelsesprosess, mens bedriftslån for å finansiere næringseiendom gjerne kan ha løpetid på 25 år eller mer.

  Det kan være flere krav som må oppfylles for å kvalifisere for et bedriftslån, men vanligvis krever dette:

  • En god kredittverdighet: Långiveren vil vurdere bedriftens kredittverdighet for å avgjøre om de vil godkjenne lånet og til hvilken rente.Dette kan inkludere å se på bedriftens kredittscore, økonomiske historie og inntekt.
  • En solid forretningsplan: Långiveren vil vurdere om bedriftens planer for å bruke lånet er realistiske og om de kan bidra til å øke lønnsomheten.
  • Tilstrekkelig sikkerhet: Noen långivere vil kreve at bedriften stiller sikkerhet for lånet, for eksempel ved å stille pant i eiendeler som eiendom, utstyr eller investeringer, eller at en eller flere av eierne kausjonerer for lånet.
  • Dokumentasjon: Långiveren vil kreve at bedriften leverer dokumentasjon som regnskap, lønnsslipp og skattemeldinger for å verifisere inntekten og økonomien.
  • Være i stand til å betale tilbake lånet: Långiveren vil vurdere om bedriften har evnen til å betale tilbake lånet med renter og avgifter i løpet av lånets løpetid.
  Ja, enkeltmannsforetak kan ta opp lån. Men de vil ofte ha en litt annen prosess og krav til å kvalifisere seg for lån sammenlignet med større bedrifter. Fordi enkeltmannsforetaket bare har en person som ansvarlig for økonomien, så vil långiveren fokusere sterkt på å vurdere denne personens kredittverdighet og økonomiske situasjon. Det kan også stilles krav om at enkeltmannsforetaket har vært i drift i minst et år, og at det har et visst minimum av inntekt. Fordi enkeltmannsforetak ofte har mindre inntekt og mindre eiendeler sammenlignet med større bedrifter, kan det være vanskeligere å få lån og de kan også få høyere rente.

  Renten på et bedriftslån kan variere avhengig av flere forskjellige faktorer, slik som lånets løpetid, lånets størrelse, kredittverdigheten til bedriften, og den generelle økonomiske situasjonen i samfunnet.

  For korte løpetider, for eksempel et lån med en løpetid på ett år eller mindre, kan renten ligge mellom 8 % og 30 %.For lån med lenger løpetid, for eksempel et lån med en løpetid på fem år eller mer, kan renten ligge mellom 5 % og 12 %.Men det kan også variere mye.Bedrifter med høy kredittverdighet, som har en god kreditt rating, kan få lavere rente enn bedrifter med dårligere kredittverdighet.Bedrifter som opererer i bransjer med høy risiko, som for eksempel oljeleting, kan også få høyere rente.

  Også det generelle økonomiske situasjonen kan spille inn.I perioder med lav rente i markedet, kan bedrifter få bedre tilbud, omvendt i perioder med høy rente kan det være høyere kostnader for bedrifter å låne penger.Det er også viktig å merke seg at renten kan variere avhengig av hvor lånet kommer fra, for eksempel kan renten være lavere fra offentlige kilder enn fra private kilder.

  Det kan være lurt å undersøke flere forskjellige lånetilbud og sammenligne renter før man velger et lån, for å få best mulig avtale for din bedrift.

  Renten på et bedriftslån kan variere avhengig av flere forskjellige faktorer, slik som lånets løpetid, lånets størrelse, kredittverdigheten til bedriften, og den generelle økonomiske situasjonen i samfunnet.

  For lån med kort løpetid, for eksempel et lån med en løpetid på ett år eller mindre, kan den ekkektive renten ligge mellom 8 % og 30 %.For lån med lenger løpetid, for eksempel et lån med en løpetid på fem år eller mer, kan renten ligge mellom 5 % og 12 %

  Bedrifter med høy kredittverdighet, som har en god kreditt rating, kan får vanligvis lavere rente enn bedrifter med dårligere kredittverdighet.Bedrifter som opererer i bransjer med høy risiko, som for eksempel oljeleting, kan også få høyere rente.

  Også det generelle økonomiske situasjonen kan spille inn.I perioder med lav rente i markedet, kan bedrifter få bedre tilbud, omvendt i perioder med høy rente kan det være høyere kostnader for bedrifter å låne penger.

  Det er også viktig å merke seg at renten kan variere avhengig av hvor lånet kommer fra, for eksempel kan renten være lavere fra offentlige kilder enn fra private kilder.

  Det kan være lurt å undersøke flere forskjellige lånetilbud og sammenligne renter før man velger et lån, for å få best mulig avtale for din bedrift.

  Det kan være flere krav som må oppfylles for å kvalifisere for et bedriftslån, men vanligvis krever dette:
  • En god kredittverdighet: Långiveren vil vurdere bedriftens kredittverdighet for å avgjøre om de vil godkjenne lånet og til hvilken rente.Dette kan inkludere å se på bedriftens kredittscore, økonomiske historie og inntekt.
  • En solid forretningsplan: Långiveren vil vurdere om bedriftens planer for å bruke lånet er realistiske og om de kan bidra til å øke lønnsomheten.
  • Tilstrekkelig sikkerhet: Noen långivere vil kreve at bedriften stiller sikkerhet for lånet, for eksempel ved å stille pant i eiendeler som eiendom, utstyr eller investeringer.
  • Dokumentasjon: Långiveren vil kreve at bedriften leverer dokumentasjon som regnskap, lønnsslipp og skattemeldinger for å verifisere inntekten og økonomien.
  • Vær i stand til å betale tilbake lånet: Långiveren vil vurdere om bedriften har evnen til å betale tilbake lånet med renter og avgifter i løpet av lånets løpetid.

  Hvor mye du kan få i et bedriftslån avhenger av flere faktorer, inkludert størrelsen og alder på bedriften, bedriftens kredittverdighet, og lånets formål.

  Bedrifter som er godt etablert og har en god økonomisk historikk, kan vanligvis få lån med høyere beløp enn nystartede bedrifter eller bedrifter med dårligere økonomisk historikk. Kredittverdigheten til bedriften din vil også bli vurdert, vanligvis ved hjelp av en kredittvurdering, for å avgjøre hvor mye lån du kan få. Typiske faktorer som spiller inn på lånets størrelse og vilkår er driftsinntekter, driftsresultat, egenkapital, eiendeler, gjeld, sikkerhet, bransje og historikk.

  Lånets formål kan også spille inn. Lån til investering i fast eiendom eller kjøp av maskiner og utstyr kan ha høyere lånebeløp med lavere rente enn lån til kortsiktige finansieringsbehov.

  Det kan være lurt å undersøke flere forskjellige lånetilbud og sammenligne lånebeløp før man velger et lån, for å få best mulig avtale for din bedrift. Det kan også være verdt å undersøke om det finnes offentlige tilskudd eller låneordninger som kan være tilgjengelige for din bedrift.

  Det er også verdt å merke seg at lånebeløp kan være begrenset av din egen kapital i bedriften, og långiverne vil normalt forvente at du har en viss egenkapital i bedriften din før du kan søke et lån.

  Aprila Bank tilbyr lån mellom 50.000 kr og 5.000.000 kr.

  Sikkerhet for et bedriftslån kan variere avhengig av långiveren og lånets størrelse. Generelt sett kan långivere kreve sikkerhet for å redusere risikoen for tap dersom låntakeren ikke kan betale tilbake lånet. Noen eksempler på sikkerhet som långivere kan kreve kan være:

  • Næringskausjon: Hvis lånet ikke tilbakebetales, og det ikke er midler i bedriften, så garanterer denne personen at kassekreditten blir tilbakebetalt. Man stiller garanti for hele det lånte beløpet pluss påløpte renter. Les mer om Aprila Banks næringskausjon her.
  • Pant i fast eiendom: Långiveren kan kreve at bedriften gir pant i en eiendom eller bygning som sikkerhet for lånet.
  • Pant i utstyr: Långiveren kan kreve at bedriften gir pant i maskiner, utstyr eller inventar som sikkerhet for lånet.
  • Personlig pant: Långiveren kan kreve at personer som eier eller er ansvarlige for bedriften gir personlig pant, som for eksempel pant i egen bolig eller annen eiendom, som sikkerhet for lånet.
  • Bankgarantier: Långiveren kan kreve at bedriften gir en bankgaranti, som er en erklæring fra en bank om at de vil betale tilbake lånet dersom bedriften ikke kan gjøre det.
  • Likvide aktiva: Långiveren kan kreve at bedriften gir pant i likvide aktiva som kontanter, aksjer eller obligasjoner som sikkerhet for lånet.

  Det er verdt å merke seg at krav til sikkerhet kan variere avhengig av långiveren, og det kan være forskjeller i krav mellom for eksempel banker og andre långivere. Det kan også være forskjeller i krav mellom lån med forskjellige formål, for eksempel investeringslån og kortsiktige lån. Det kan derfor være lurt å undersøke flere forskjellige lånetilbud og sammenligne kravene til sikkerhet før man velger et lån, for å få best mulig avtale for din bedrift. Aprila Bank benytter næringskausjon fremfor pant for å sikre kassekreditten.

  Bedrifter i alle størrelser og bransjer kan søke om et bedriftslån. Det kan være et enkeltpersonforetak, et aksjeselskap, et ansvarlig selskap eller en offentlig selskap. Det kan være nystartede bedrifter eller bedrifter som har vært etablert i flere år.

  For å søke om et bedriftslån, må bedriften normalt ha en formell organisasjonsform, som for eksempel et enkeltpersonforetak, et aksjeselskap eller et ansvarlig selskap. Bedriften må også ha en regnskapsfører eller en annen person som kan være ansvarlig for å sende inn regnskap og årsoppgjør.

  Bedriften må også ha en visst egenkapital før den kan søke om et lån, dette for å vise at bedriften har et visst fundament å bygge videre på.

  Långiveren vil også vurdere kredittverdigheten til bedriften, vanligvis ved hjelp av en kredittvurdering. Bedrifter med god økonomisk historie og høy kredittverdighet kan normalt få bedre lånetilbud enn bedrifter med dårligere økonomisk historie og lavere kredittverdighet.

  Det er også viktig å merke seg at det kan være forskjeller i kravene til søkeren avhengig av hvor lånet kommer fra, for eksempel kan det være forskjeller i krav mellom offentlige og private långivere.

  Hos Aprila Bank må bedriften ha selskapsformen ENK, AS, DA, ANS eller ASA. Vi kan dessverre ikke tilby kassekreditt til andre selskapsformer. For å signere avtalen om kassekreditt må man ha norsk personnummer eller D-nummer og norsk BankID. Man må også være bosatt i Norge. Søker må også ha signaturrett eller prokura alene.

  I tillegg stilles det krav til eierskap. Du må oppfylle ett av følgende kriterier:

  • Eie 50 % eller mer av aksjene i selskapet.
  • Eie minimum 25 % av aksjene i selskapet og ha en synlig rolle i selskapet (daglig leder, styreleder, styremedlem).
  • Ha en ledende rolle i selskapet (daglig leder, styreleder) og eie minimum 10 % av aksjene i selskapet.
 • Folkefinansiering / Crowdfunding er en annen form for finansiering som kan være nyttig for å skaffe penger til prosjekter eller å starte en bedrift. Dette gjøres ved å samle inn små beløp fra mange investorer gjennom nettbaserte plattformer. Det kan være en god måte å skaffe penger uten å måtte gi bort eierskap i bedriften, men det kan også være en komplisert prosess og krever ofte mye markedsføring og planlegging.

  Folkefinansiering kan være nyttig for å skaffe penger til prosjekter eller å starte en bedrift.

Se hva et bedriftslån eller kassekreditt koster din bedrift - helt uten forpliktelser

― Ønsket lånebeløp 100 000,-

Hvordan får jeg finansiering til bedriften min?

De fleste banker tilbyr finansiering i forskjellige former til bedrifter. Fellesnevnere er dessverre at dette hos nesten alle banker kan være en tidkrevende og komplisert prosess forbundet med stress. Og det er jo ikke så rart fordi du med få unntak vil oppleve:

 • Å måtte investere unødvendig mye tid og krefter for å finne ut av hvilken bank du bør eller vil bruke.
 • Trege og kompliserte søknadsprosesser som krever en del egeninnsats både i form av tid samt opplastning av dokumentasjon og bekreftelser fra f.eks. revisor eller regnskapsførere.
 • Ingen formening om hva du kan få låne før du sender en full søknad fordi mesteparten av kredittvurderingen om ikke hele er manuell. Selv om du kan få et lån vet du ikke på forhånd om lånet kommer til å dekke ditt behov.
 • Uklart hvilken sikkerhet banken vil kreve og om du har denne sikkerheten tilgjengelig og kan eller vil stille denne.
 • Manglende åpenhet om pris og kostnader siden mange banker operer med skjulte prislister eller kompliserte priser. Disse kan inneholde både engangs og løpende gebyrer til banken, tinglysningsgebyrer til det offentlige og forskjellige avgifter du må betale avhengig av bruk.
 • Lang behandlingstid som ofte tar 3-4 uker før du kan få et endelig svar. Dette inkluderer også merarbeid for deg som kunde i form av stadig økende behov for dokumentasjon.
 • Lang utbetalingstid fordi det må gjennomføres flere manuelle eller tidkrevende og kompliserte prosesser slik som tinglysning av pant og oppgjørsdokumenter selv etter at hele lånesøknaden er ferdigbehandlet.

I mellomtiden kan din bedrift kanskje måtte håndtere behovet for penger på andre måter, eller at finansieringen kommer så sent at muligheten dere hadde tenkt å bruke finansieringen til ikke lenger er til stede.

Summen av dette betyr at det også er vanskelig å finne hva den beste eller laveste renten på bedriftslån og kassekreditt er. Da vil kalkulatorer for lån heller ikke gi så mye verdi, fordi beløpet du kan få, renten på bedriftslånet, evt. gebyrer ikke er tilgjengelig eller lett å sammenligne. Eksempelvis kan et lån med rente på 20% virke dyrt, men hvis lånet er uten gebyrer og uten pant som krever tinglysning og medfører ytterligere oppstartskostnader – kan et slikt lån fort være billigere enn et lån med rente på 8%.

Det finnes heldigvis gode alternativ som gjør at du kan få finansiering til bedriften din, og slippe unna kompliserte prosesser og stress. Med Aprila Bank får din bedrift faktisk finansiering, og svar på under 60 sekunder for bedriftslån og kassekreditt. Hvor mye du kan låne ser du umiddelbart, og prisene er enkle og forståelige. Slik at du enkelt kan ta stilling til om du er interessert i lånet og finansieringen eller ikke. Prøv selv ved å søke opp selskapet ditt nedenfor og opplev hvorfor tusenvis av bedrifter i Norge bruker Aprila Bank.

Søk om bedriftslån og kassekreditt på 60 sekunder

― Ønsket lånebeløp 100 000,-
window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }