Søk nå

Årshjul for små og mellomstore bedrifter

Det er mange tidsfrister å holde styr på når du driver bedrift. Vi har derfor laget årshjulet som gir deg en oversikt over hva du må huske på ut året.

_DSC6019.jpg
 

Det er mange tidsfrister å holde styr på når du skal drive en bedrift – uansett om det dreier seg om et lite enkeltpersonforetak, en mellomstor bedrift med noen titalls ansatte eller noe midt imellom. Nå har i tillegg flere av fristene til Skatteetaten blitt forskjøvet grunnet korona-situasjonen. Vi har derfor laget et hendig årshjul som gir deg en oversikt over hva du må huske på ut året.

Enkeltpersonforetak (ENK)

Et enkeltpersonforetak er en næringsvirksomhet som drives for egen regning og risiko. Det er likevel ulike regler å forholde seg til avhengig av størrelsen på virksomheten. Dersom du har brutto driftsinntekter på under 50.000 kroner er du fritatt fra å levere næringsoppgave og kan se bort ifra punktene nedenfor.

Ansvarlig selskap (ANS)

Et ansvarlig selskap er virksomhet som eies av minst to personer, og drives for eierens egen regning og risiko. Deltakerne kan ikke være ansatt i selskapet, men kan ansette andre personer til å jobbe der. Forskuddsskatten for et ANS betales 4 ganger i året: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

Som deltaker i et ANS er det du som skal betale forskuddsskatten, ikke det ansvarlige selskapet.

Årsregnskapsplikt

Som personlig næringsdrivende har du årsregnskapsplikt hvis foretaket i fjor hadde eiendeler med total verdi på over 20 millioner kroner eller at antall ansatte utgjør mer enn 20 årsverk.

Har du ikke årsregnskapsplikt?
Da leverer du Næringsoppgave 1 eller Næringsoppgave 5 innen 31. august. Næringsoppgave 1 leveres som vedlegg til skattemeldingen for deg som er personlig næringsdrivende, mens Næringsoppgave 5 leveres dersom du har et ikke-regnskapspliktig selskap med deltakerfastsetting.

Med deltakerfastsetting menes drift for to eller flere deltakeres regning og risiko, hvor minst en av personene har ubegrenset ansvar for virksomhetens forpliktelser.

Har du årsregnskapsplikt?
Da skal du levere Næringsoppgave 2 innen 31. august.

Forenklet regnskapsplikt? Hvis du har årsregnskapsplikt, men oppfyller vilkårene for forenklet regnskapsplikt er det Næringsoppgave 5 som skal sendes inn innen 31. august. Vi anbefaler også at du følger Norsk RegnskapsStiftelses regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt.

Merverdiavgift (mva)

Dersom du har en avgiftspliktig omsetning på over 50 000 kr i året skal du registrere deg i merverdiavgiftsregisteret. De fleste selskaper rapporterer og betaler inn mva hver annen måned. Imidlertid kan mindre bedrifter også søke om å kun betale mva én gang i året. Fristen er da 1. desember.

Forskuddsskatt

Betaling av forskuddsskatt for enkeltpersonforetak for 2. termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli. Deretter er de neste betalingsfristene 15/9 og 16/11.

Skatteoppgjøret

Første runde med beregninger er forhåpentlig klart 12/8. Siste pulje av oppgjøret skal være på plass i midten av oktober.

Aksjeselskap (AS)

Skattemeldingen
Normalt skal skattemeldingen for aksjeselskap, inkludert alle vedlegg og skjemaer, leveres elektronisk innen 31. mai. I år er imidlertid leveringsfristen utsatt til 31. august. Finn frem skjemaet RF-1028 på altinn.no og fyll det ut.

Enkle skatteforhold?
Sjekk om du kvalifiserer for en forenklet innlevering. Næringsrapport skatt er for næringsdrivende med enkle skatteforhold og leveres innen 31. august.

Ingen aktivitet i fjor?
Du må likevel enten levere Næringsrapport eller RF-1028, Næringsoppgave 2 (RF-1167) og Avstemming av egenkapital (RF-1052) innen 31. august.

A-meldingen
Den månedlige A-meldingen sendes inn til NAV, SSB og Skatteetaten for å rapportere om ansattes inntekt, arbeidsforhold, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt.

Dersom midlene ikke strekker til for innbetaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk, så hjelper vi deg over kneika med kassekreditt på opp til 1.000.000 kroner med en gunstig rente.

Mva-meldingen
Dersom du er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal du fylle ut Mva-meldingen på altinn.no. Du ser da hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eventuelt hva staten skal betale til deg. Lav sats er redusert til 6 prosent til og med 31. oktober.

Forskuddsskatt
Aksjeselskaper skal betale forskuddsskatt i to like terminer: 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. Fristen for 2. termin er utsatt til 1. september 2020.

Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt)
Utleggstrekk er trekk arbeidsgiver er blitt pålagt å trekke i arbeidstakers lønn. Last ned oppgjørslisten og send inn RF-1035 innen 15. september. Årets siste liste sendes innen 16. november.

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }