Søk nå

Bedriftsbarometer Q3

Omsetningen til flere tusen norske aksjeselskaper har steget nesten 25 prosent på to år, mens egenkapitalen er styrket med 66 prosent i samme periode. – Næringslivet har foreløpig håndtert koronakrisen svært godt, men vi er bekymret for høyt kostnadspress videre, sier Aprila Bank-gründer Israr Khan.

Aprila Banks bedriftsbarometer Q3

Inntektshopp for norsk næringsliv under korona – omsetningen opp nesten 25 prosent siden før krisen

Last ned rapporten her

Omsetningen til flere tusen norske aksjeselskaper har steget nesten 25 prosent på to år, mens egenkapitalen er styrket med 66 prosent i samme periode. – Næringslivet har foreløpig håndtert koronakrisen svært godt, men vi er bekymret for høyt kostnadspress videre, sier Aprila Bank-gründer Israr Khan.

Det viser Aprila Banks bedriftsbarometer for tredje kvartal 2021, som er basert på oppdatert regnskapsinformasjon fra et utvalg av 5 000 små og mellomstore bedrifter i Norge.

– Norsk næringsliv har vært gjennom en periode med kraftig inntektsvekst og styrking av selskapenes egenkapital. Resultatene viser at AS Norge så langt - godt hjulpet av blant annet statens ulike støtteordninger - har klart seg godt gjennom krisen. Samtidig står vi nå overfor større usikkerhet enn før; Kapasitetsutfordringer på arbeidskraft og logistikk globalt, rekordhøye energipriser og nye, strenge smitteverntiltak, sier Israr Khan, som er gründer av den digitale næringslivsbanken Aprila Bank.

Inntektshopp: En gjennomgang av omsetningen til flere tusen norske små og mellomstore bedrifter viser et tydelig inntektshopp for norsk næringsliv. Omsetningen i tredje kvartal 2021 er opp nesten 25 prosent sammenliknet med tilsvarende kvartal før koronakrisen brøt ut i 2019. Inntektene for september i år er opp over 32 prosent mot september 2019.

Matches ikke av kostnadene: Samtidig vokser selskapenes kostnader, men ikke med samme takt som inntektene. Personalkostnadene er en av kostnadspostene med størst vekst. Sterkere vekst i inntekter sammenlignet med kostnader fører til forbedrede resultater og styrking av selskapenes egenkapital.

Forsterket egenkapital: Veksten i egenkapitalen for norske SMBer har aggregert sett vært på over 33 prosent ved utgangen av tredje kvartal, mot tilsvarende tid i fjor. Egenkapitalveksten er 66 prosent sammenlignet med utgangen av tredje kvartal 2019. Dette vitner om at norsk næringsliv totalt har levert sterkere resultater gjennom krisen. Total gjeld i norske små- og mellomstore bedrifter er opp 14 prosent det siste året.

Venter fortsatt vekst: I tredje kvartal var det en vekst på 2,6 prosent i norsk fastlandsøkonomi. SSBs anslår nå at fastlandsøkonomien vil vokse med 4,1 prosent i år, og tilsvarende vekst neste år. SSB melder at det ligger an til god vekst i kjøpekraften de neste tre årene. Bare 2,1 prosent av arbeidsstyrken var registrert som helt ledige - så lav har ledigheten vært bare noen måneder i 2019. Dette er den laveste andelen helt ledige i Navs tallrekker tilbake til 2012.

Kapasitetsutfordring?: Personalkostnadene økte betydelig i tredje kvartal. I snitt økte personalkostnadene nesten 20 prosent for kvartalet mot tilsvarende periode i fjor, påvirket av omfattende permitteringer for ett år siden.

Ny nedstengning: Denne uken innførte regjeringen nye, strenge koronatiltak for å få ned smitten av den nye virusvarianten, i tillegg har kompensasjonsordningen blitt forlenget. Det store spørsmålet er om en ny, langvarig håndtering av koronakrisen vil påvirke næringslivet i større grad enn i år. Basert på vår gjennomgang er det indikasjoner på at store deler av næringslivet vil klare seg gjennom også denne gangen.

Om Aprila Banks bedriftsbarometer

Aprila Banks bedriftsbarometer er en temperaturmåler på norsk næringsliv og norske bedrifter. Barometeret baseres på et datagrunnlag innhentet på daglig, ukentlig eller månedlig basis fra et stadig voksende antall bedrifter. Dette er blant de største og mest oppdaterte datagrunnlagene for å vurdere norsk næringslivs finansielle tilstand. Barometeret baserer seg på:

• Regnskapsdata fra ~ 5 000 norske aksjeselskaper

• Små og mellomstore bedrifter over hele Norge, med geografisk fordeling tilsvarende ordinære geografiske næringsstrukturer i landet

• Bedriftenes sektortilhørighet er fordelt i henhold til den generellere sektorfordelingen i Norge

Last ned rapporten her

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }