Søk nå

Finansiering - Hva er finansiering?

For noen mennesker kan det være snakk om penger til en bil og for andre mennesker kan det handle om midler til å finansiere en bedrift. Finansiering er funksjonen til riktig forvaltning av innsamling og mobilisering av penger til å drive en virksomhet.

Finansiering er et bredt begrep som handler om aktiviteter knyttet til bank, gjeld, kreditt, penger og investeringer. Finansiering definisjon, anskaffelse av kapital til et foretaks anlegg og drift, eller til gjennomføring av et bestemt tiltak. I utgangspunktet representerer finansiering pengestyring og prosessen med å skaffe nødvendig kapital. Bruk av finansiering er avgjørende i ethvert økonomisk system, fordi det tillater bedrifter å kjøpe produkter, eller foreta gode investeringer utenfor deres umiddelbare rekkevidde. For noen mennesker kan det være snakk om penger til en bil og for andre mennesker kan det handle om midler til å finansiere en bedrift. Finansiering er funksjonen til riktig forvaltning av innsamling og mobilisering av penger til å drive en virksomhet. Denne artikkelen sitt formål er å gi deg gode tips om finansiering til din bedrift.

 
unsplash-image-iusJ25iYu1c.jpg
 

Hva betyr finansiering?

Finansiering betyr å be enhver finansinstitusjon, eksempelvis en bank om å låne penger. Dette er penger som du lover å betale tilbake på et tidspunkt i fremtiden. Med andre ord, dersom du kjøper en bil som du ikke har penger til, vil bilforhandleren se etter en bank som vil finansiere den for deg. Når dere finner den rette banken, vil banken betale bilforhandleren pengene for bilen, for så og sende deg en regning hver måned. Banken vil altså låne deg disse pengene, hvis du går med på å betale renter av pengene du har lånt. Finansiering er altså å låne penger med et løfte om å tilbakebetale de pengene og over en periode. 

 

Hvilken finansiering dekker dine behov?

Hvordan kan man på best mulig måte skaffe finansiering for å ta bedriften til neste nivå?  Det finnes forskjellige finansieringsløsninger og at det er viktig å starte med å kartlegge sine behov. Hva trenger du penger til?

Det kan være mange grunner til hvorfor du eller bedriften din trenger penger, og vi har skrevet en artikkel om de vanligste formene for finansiering

 

Finansiering bil 

Det finnes flere måter å finansiere en bil på. Vi har satt opp en liste over hva det er viktig å tenke på:

  • Sjekk vilkårene for billånet, samt hvor mye penger du kan låne. 

  • Innhent tilbud fra flere forskjellige aktører

  • Undersøk om bilforhandlere har kampanjer med gunstig rente 

  • Billånet burde nedbetales i takt med verdifallet

 

Hvordan finansiere bilkjøp

Det er forskjellige måter å finansiere bilkjøpet på og det er alltid anbefalt at du bruker den finansieringsformen som passer best for akkurat deg. For mange bedrifter kan leasing være gunstig. Hvis du anskaffer en varebil med grønn skilter vil du kunne få en del tilleggsfordeler hva gjelder håndtering av MVA. Du kan bruke egenkapital eller du kan låne kapital fra for eksempel en bank. Du kan refinansiere og øke boliglånet for så å skyte disse pengene inn i selskapet, noe som kan gi gode rentebetingelser, men kan være ufordelaktig for privatøkonomien. Du kan ta et billån og da låner du penger med pant i bilen. Et annet alternativ er å ta et lån eller kassekreditt uten sikkerhet. Rentebetingelsene og etableringskostnadene kan i stor grad variere mellom de forskjellige alternativene, så det er lurt å bruke tid på å sammenligne de. 

 

Investering og finansiering 

Gode råd om investering og finansiering, at man først og fremst burde starte med å spørre seg selv dette:

  • Hvor mye penger trenger du?

  • Hvor stort er kapitalbehovet og hva skal pengene brukes til?

  • Hva er budsjettet ditt? 


Hvis man skal skaffe finansiering er det viktig å lage en oversikt omhandlende spørsmålene ovenfor. For en bedrift i oppstartsfasen er det gjerne snakk om budsjetter som omfatter drift og investeringer som er mest aktuelle å skaffe finansiering til. Drift er de løpende utgiftene til bedriften din og det kan være lønn, husleie og reiser for å nevne noen. Investeringer kan være kostnader knyttet til nytt utstyr, ny teknologi, programvare og kjøp av tjenester for å nevne noen. Den viktigste jobben for deg som etterspør investeringer er å sikre at prosjektet du trenger penger til fremstår som lønnsomt, troverdig, attraktivt, gjennomførbart, konkurransedyktig og ryddig. 

 

Lån og finansiering 

Det finnes mange forskjellige aktører som tilbyr ulike lån til bedrifter, det kan være snakk om alt fra kassekreditt til vanlige banklån. Det er viktig at du finner rett finansieringsløsning som er tilpasset din bedrifts behov. Aprila er til for de små og mellomstore bedriftene og lånene er særlig tilpasset bedrifter i vekstfase og som trenger finansiering tilknyttet dette. 

Book en uforpliktende prat med oss om finansiering og hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift. 

 

Kortsiktig finansiering 

Kortsiktig finansiering og forskjellen fra langsiktig finansiering. Når man vurderer en kortsiktig finansiering er det viktig å tenke over at løpetiden på gjelden bedriften tar opp, gjenspeiler inntjeningstiden tilknyttet til det som skal finansieres. Med andre ord vil det ikke gagne bedriftens likviditet å finansiere noe som har en inntjeningstid på ti år, med et 3 års lån. Kortsiktig finansiering burde brukes til å finansiere kortsiktige omløpsmidler

Kassekreditt er en type kortsiktig finansiering, det gir deg fleksibiliteten og pengene til å både løse kortsiktige utfordringer og gripe nye forretningsmuligheter. 


Kassekreditt gir penger til det du trenger, når du trenger det. 

 

Finansiering bedrift 

Det kan by på flere utfordringer når man driver en bedrift og ofte kan det oppstå et behov for hjelp, for å sikre at bedriften når målene sine. En viktig del av en bedrift er kapital og ofte får man kapital gjennom et lån. Et bedriftslån er noe flere bedrifter velger å ta opp og det kan faktisk være helt avgjørende for at bedriften skal lykkes. Du kan lese mer om dette i vår artikkel om bedriftslån og ulike typer lån. 


 

Finansiering oppstart bedrift 

Riktig finansiering kan være med å gjøre oppstarten lettere, samt forberede til vekst i bedriften. Den vanligste formen for finansiering i en oppstart bedrift er fra venner og familie. Det finnes også forskjellige støtteordninger fra det offentlige, blant annet fra kommunale næringsfond og andre støtteordninger.  Det kan være en god ide å snakke med banken om hva som kan passe din bedrift best. De forskjellige långiverne vurderer alle saker individuelt og det er derfor viktig at du du har utarbeidet en god forretningsplan. 

 

Hvordan finansiere næringseiendom?

Næringseiendom består blant annet av kontor, logistikk og hotell for å nevne noen. Det er et segment innen eiendom som har med seg en god del risikoelementer som dessverre kan gjøre det mer utfordrende å få finansiering til. Tilgang på kapital gir konkurransefortrinn dersom man skal investere i næringseiendom. Som ved alle andre lån er tradisjonelle banker opptatt av å få best mulig innsikt, spesielt knyttet til tiltak og risiko ved næringseiendommen. Det er viktig å vise risikoforståelse når en søker om finansiering til næringseiendom, for å vise at en har tatt fallgruver og hvordan en skal utnytte styrkene i prosjektet til vurdering. 

 

Våre finansieringsprodukter 

Våre finansieringsprodukter er enkle å forstå, lett tilgjengelige og vi tar varmt i mot selv de minste bedrifter. Aprila Bank sikrer bedre finansieringstilbud til bedrifter som er underbetjent av andre banker. Det er over 200.000 bedrifter i Norge som er underbetjent av banker og det vil kassekreditt fra Aprila hjelpe med. Ved hjelp av digitale prosesser blir søknader om finansiering behandlet i løpet av minutter istedenfor uker.

Med finansiering fra Aprila kan en bedrift få finansiering som i beste fall kan gjøres tilgjengelig samme dag.  
 

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }