Søk nå

Hvordan sikre finansiering til oppstartsbedriften din?

Finansiering er viktig for både vekst og drift av oppstartsbedriften din. Her får du vite mer om hvilke typer finansiering som finnes der ute, og hvilken type finansiering som passer nettopp din bedrift.

_DSC3551.jpg

Hva trenger bedriften din penger til?

Det kan være mange grunner til hvorfor du trenger penger til bedriften din, og de ulike behovene kan hjelpe deg med å finne ut hvilken type finansiering du burde sikte deg inn på. Hvilke type finansiering som passer og hvor du kan få hjelp skal vi se på litt senere, men her er de vanligste eksemplene på situasjoner som gjør at du trenger finansiering:

  • Starte på nye eller større prosjekter

  • Vokse ved å ansette flere folk

  • Kjøpe opp andre selskap

  • Skaffe større varelager

  • Penger til den daglige driften

Det viktigste her er at du har en tydelig formening om hva du skal bruke finansieringen til. Det vil hjelpe deg når du er i dialog med aktuelle långivere og investorer.

Hvilken støtte kan bedriften din få fra det offentlige?

Det offentlige ønsker å støtte norske bedrifter og det finnes flere ordninger som du bør se nærmere på for å finne ut om din bedrift kvalifiserer til støtte. Det finnes flere ordninger som kan være aktuelt for akkurat din bedrift så det lønner seg å bruke litt tid på å undersøke disse ordningene. Vi hjelper deg selvfølgelig på veien og her er noen av de vanligste støtteordningene fra det offentlige:

Kommune og fylke
Din kommune og ditt fylke har gjerne kommunale næringsfond og andre støtteordninger som bør utforskes. 

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge tilbyr flere typer oppstartsfinansiering og har en god oversikt over alle ordningene samt utfyllende informasjon om hver finansieringsform.

Altinn
Altinn har en fin oversikt hvor du velger formål og/eller bransjen du arbeider i for å se hvilke støtteordninger som er tilgjengelige for akkurat din type bedrift.

NAV
NAV har lagt til rette for deg som ønsker å etablere egen virksomhet, der det åpnes for at du kan beholde dagpenger i inntil 12 måneder mens du etablerer virksomheten.

SkatteFUNN
SkatteFUNN har flere ordninger der du kan søke om økonomisk støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter samt bygge kompetanse og nettverk.

Hva er de vanligste formene for finansiering?

De vanligste formene for finansiering er sikret- eller usikret bedriftslån, og egenkapital. Disse finansieringsformene har forskjellige egenskaper og egner seg til ulike formål. Gjør derfor alltid en vurdering av hva du skal bruke finansieringen til før du begynner å lete etter rett finansieringsform.

Sikret bedriftslån

Dette krever at bedriften din har noe å stille som sikkerhet. Det kan for eksempel være pant i eiendom, varelager, eller kundefordringer. Jo mer du kan stille som sikkerhet for långiveren, jo lavere blir som regel renten da risikoen for å tape penger blir lavere for den som låner deg penger.

Usikret bedriftslån

Dette krever ingen pant eller sikkerhet, og er derfor ofte vanskeligere å få innvilget. Bedriften din må gjerne vise til at den er lønnsom og at du har en god betalingshistorikk. Siden det ikke stilles sikkerhet ved denne typen lån er risikoen for långiveren større og derfor er renten også normalt høyere på disse lånene. Tidligere var det få tilbydere av denne typen lån, men det har etter hvert kommet flere og flere som ser at dette hjelper bedrifter i Norge. Du kan lese mer om denne typen lån i denne artikkelen om usikret bedriftslån.

Egenkapital

Finansiering med egenkapital, også kjent som tilførsel av ny egenkapital, vil si at du lar aksjonærer komme inn på eiersiden i selskapet. Det stilles da krav til avkastning på egenkapitalen og dette er vanligvis høyere enn renten du ville betalt på et vanlig bedriftslån. En del opplever at denne typen finansiering er nødvendig da nystartede bedrifter kan slite med å få lån andre steder.

 

Hvem er de vanligste tilbyderne av finansiering?

Nå har du fått en enkel oversikt over hvilke finansieringsformer som finnes der ute og neste steg er å se nærmere på hvem som er de vanligste tilbyderne av finansiering og hvilke typer finansiering de tilbyr. Også her kan formålet ditt med finansieringen være avgjørende for hvem du henvender deg til.

Banker og finansinstitusjoner

Bankene har ofte et bredt produkttilbud og tilbyr gjerne nedbetalingslån, kassekreditt, leasing og factoring.

Nedbetalingslån er som regel et sikret lån og kan sammenlignes med et vanlig boliglån. Lånet nedbetales gjennom en nedbetalingsplan og det er ofte tatt sikkerhet i eiendom, varelager eller lignende fra bedriften.

Kassekreditt er en god løsning om du har likviditetsutfordringer eller er påvirket av sesongvariasjoner. Dette er et rammelån hvor du har pengene tilgjengelig på en konto og selv velge når og hvor mye du ønsker å trekke av rammen. Mange oppstartsbedrifter bruker denne typen finansiering da den ikke alltid krever sikkerhet. Du kan for eksempel bruke kassekreditt til å finansiere innkjøp av varer og materiell eller legge ut for produksjonskostnader frem til du får betalt av kundene dine. Les mer om kassekreditt i vår artikkel om usikret bedriftslån.

Leasing kan ses på som en leieavtale. Leasing blir ofte brukt der bedrifter ønsker å investere i anleggsmidler som bil eller maskiner. Du avtaler med leasingselskapet hvor lenge avtalen skal vare og du får ofte tilbud om å kjøpe gjenstanden når avtalen utløper. Leasing brukes for eksempel av bedrifter som er helt avhengig av ny og dyr teknologi eller der det er behov for kjøretøy i virksomheten. 

Factoring tar sikkerhet i kundefordringer og betyr i praksis at banken tar seg av innkreving av utestående faktura. Ordningen er populær da den er fleksibel og bedriften får penger på konto raskere enn ved å vente på at fakturaen skal betales på vanlig måte. Merk at det ofte er høy rente på en slik finansiering.

Private investorer

Private investorer kan tilby finansiering via både lån og egenkapital, men det mest attraktive for en investor er normalt å kjøpe aksjer i selskapet og på den måten bidra med egenkapital. Du har kanskje hørt om uttrykket engleinvestor, som er en velstående privat person eller serie-gründer som liker å investere i oppstartsbedrifter eller selskaper som er i tidlig fase.

Du kan også finne lokale investorer som er mer interessert i å investere i det lokale nærmiljøet der de holder til.

Å få finansiering via private investorer kan være en tidkrevende prosess så husk å starte med dette tidlig om det er aktuelt for din bedrift. Et stort nettverk kan hjelpe på prosessen, men en potensiell investor vil ofte ta seg god tid til å bli kjent med både deg og bedriften før de bestemmer seg for å investere. Start derfor prosessen med investorer så tidlig som mulig slik at du ikke setter deg i en posisjon hvor du må ha pengene. Da får du en dårlig forhandlingsposisjon og en helt annen dynamikk i prosessen. Solid dokumentasjon og en bra presentasjon er helt grunnleggende for å sikre eierandelene til eksisterende eiere i selskapet. Når du inviterer nye investorer inn i selskapet bestemmes eierandelen som eksisterende eiere beholder av forholdet mellom verdien av selskapet før du får inn nye penger, såkalt «pre-money verdsettelse», og verdien av selskapet etter emisjonen. Verdien av selskapet etter emisjonen er ganske enkelt pre-money verdsettelsen pluss de nye pengene du henter inn. Med andre ord; desto høyere verdsettelse før emisjonen jo høyere eierandel beholder du selv.

Folkefinansiering

Det finnes i dag flere plattformer og aktører som tilbyr folkefinansiering. Ved å promotere bedriften, produktet eller prosjektet ditt kan disse aktørene sette deg i kontakt med potensielle investorer. Finansieringen kan skje i form av egenkapital eller lån, men en fellesnevner er gjerne at prosessen for denne typen finansiering er raskere enn andre finansieringsprosesser.

Trenger oppstartsbedriften din finansiering eller en kreditt?

Hvilken type finansiering du trenger og får, avhenger ofte av to faktorer - betalingsevne og sikkerhet. Banken er ofte opptatt av bedriftens likviditet og hvilken type sikkerhet som kan stilles. Har bedriften eiendom, eiendeler eller andre ting som kan stilles som sikkerhet eller er du avhengig av en finansiering som ikke krever spesielt mye sikkerhet? Lurer du på hva likviditet betyr og om du har god likviditet? Les vår artikkel om likviditet her.

Hvordan styrke mulighetene dine for å få finansiering til din oppstartsbedrift?

Noe av det viktigste du kan gjøre for å forberede deg er å ha en god forretningsplan hvor finansiering og virksomhetens økonomi får sin plass. Det kan til tider være vanskelig for en oppstartsbedrift å få på plass god finansiering. Dette er ofte også en av grunnene til at bedrifter sliter med å få ting til å gå rundt. Dette understreker viktigheten av god planlegging, og det er spesielt et par ting du burde sette opp allerede fra start.

Resultatregnskap og balanse

Dette gir både deg og tilbydere av lån en god oversikt over hvordan driften går. Det er ikke alltid alle tall her ser bra ut når du forsøker å få finansiering, men du viser at du har god kontroll og kan forberede deg på å forklare hvorfor tallene er som de er. Du får også vist hva du har på konto, hva du har av eiendeler og verdien på disse. Långiveren vil i tillegg være opptatt av er gjeldsgraden og om du har klart å betjene lånene dine om du har hatt lån tidligere.

Budsjett

Noe av det første du bør gjøre for å få kontroll på økonomien er å sette opp ett budsjett hvor du, etter beste evne, tar for deg inntekter og kostnader som bedriften vil ha i løpet av året. Husk også å dokumentere alle innkjøp og sett av penger til mva, a-melding og andre offentlige kostnader. Gjør et grundig forarbeid og vær realistisk i estimatene dine. Er du usikker så kan det være lurt å søke hjelp av en regnskapsfører.

Likviditetsbudsjett

Dårlig likviditet er en viktig grunn til at bedrifter sliter med økonomistyringen. Leverandører vil ha pengene sine så raskt som mulig, samtidig vil kundene dine ha så lange betalingsfrister som mulig. For å vite hva bedriften har tilgjengelig av likvide midler til enhver tid er det smart å sette opp et likviditetsbudsjett. Det viser at du vet litt om fremtidig pengestrøm og om bedriften har midler til å betjene lån i fremtiden. Det gir deg en stor fordel om du skal søke lån. Du kan lese mer, og få hjelp til å sette opp et likviditetsbudsjett i artikkelen vår om hvordan du kan få bedre kontroll på likviditeten.

Disiplin

Et ekstra tips er å være disiplinert når det kommer til pengebruken i selskapet. Når bedrifter vokser og tjener mer penger er det mange som faller for fristelsen av å bruke mer penger enn de burde. Det er ingenting i veien med å vokse og ta bedriften til nye høyder, men pass på at du disponerer pengene fornuftig og holder deg til budsjettet.

Hvilken finansiering er best egnet for din oppstartsbedrift?

For å oppsummere det du nå har lest så finnes det altså dessverre ingen fasit på hvilken finansiering som er best egnet for akkurat din bedrift. Men du kommer langt med gode forberedelser og planlegging.

Få på plass en god oversikt over bedriften og se for deg hva du ville vært opptatt av om du skulle investert i din samme bedriften. Hva finansieringen skal brukes til, hvordan du skal betale den tilbake og hvor mye avkastning en investor kan få er gode tips til å starte med.

Deretter handler alt om å ha kontroll på bedriften. Prøv å tegne et så realistisk bilde av fremtiden som mulig. Sett opp budsjetter og bruk de da det kan hjelpe deg med å forklare hvorfor akkurat din bedrift burde få finansiering.

Husk at det finnes forskjellige typer finansiering som egner seg til forskjellige formål, og at kostnadene ved disse kan variere. Prøv til slutt å peke ut den finansieringstypen som passer din bedrift best til lavest mulig kostnad.

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }