Søk nå

Investere - Nyttige råd om investeringer

Har bedriften vært så heldig at du har overskuddslikviditet i bedriften? Her er noen alternativer til hvordan du kan plassere disse.

Investering er en god måte å dyrke pengene dine på og noe du gjør for å nå et mål. Til syvende og sist må en være disiplinert nok til å holde på pengene bedriften tjener og deretter ta neste steg for å få pengene til å vokse. Et godt sted å starte er å tenke over hva målet til bedriften med investeringen er.

 
unsplash-image-VP4WmibxvcY.jpg
 

Hvordan investere overskuddslikviditet?

Har bedriften vært så heldig at du har overskuddslikviditet i bedriften - følger her noen råd og informasjon til hvordan du kan plassere disse.

Overskuddslikviditet plasseres ofte på en konto med lav rente, slik at du får en negativ realavkastning. Dette betyr at de faktisk taper seg i verdi. Noen gode råd for hvor du kan plassere bedriftens overskuddslikviditet, er aksjeplassering eller renteplassering.  

Det er dog ikke alle bedrifter som har overskuddslikviditet å investere, selv om bedriften har god økonomi. God økonomi betyr ikke nødvendigvis god likviditet. 

Les vår artikkel om hvordan få kontroll på likviditeten.


Det gjøres oppmerksom på at investeringer i finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert, og historisk avkasting er ingen garanti for fremtidig avkasting.

Bedriftskonto

Å plassere midler på en ordinær driftskonto anses kanskje ikke som en investering, men det er likevel viktig å ha et forhold til fordelene med å la midlene ligge på en konto. Bedriftskontoen er et godt redskap til den daglige driften og kan disponeres med de forskjellige betalingstjenestene du har behov for. Du benytter bedriftskonto til inn og utbetalinger i bedriften din. Videre kan en Kassekreditt  brukes til å finansiere blant annet kortsiktige omløpsmidler og med kassekreditt har bedriften din tilgjengelig likviditet. Du kan disponere midlene fritt innenfor den bevilgede rammen. 

Hva er fordelene med bedriftskonto?

  • Fleksibel konto som gir enkel likviditetsstyring

  • Bedriftskonto er enkel å bruke i kombinasjon med andre betalingstjenester og kort

  • Du har tilgang til kontoen i nettbanken din 

  • Særdeles lav risiko

Hvordan investere?

Hvis du har lest så langt, har du med høy sannsynlighet begynt å tenke på hvordan du skal investere pengene dine. Det å investere i seg selv er enklere enn det de fleste bedrifter tror. Når man investerer legger du penger eller annen kapital i noe som gir potensiale for lønnsom avkastning. Dette kan gjøres på flere av følgende måter;

  • Renter og utbytte fra sparing

  • Utbyttebetalende aksjer og obligasjoner

  • Kontantstrøm fra bedrift eller eiendom 

 

Investere i aksjer

Investering i aksjer er enklere enn det de fleste bedrifter tror. Å investere i aksjer betyr å kjøpe aksjeandeler i et offentlig selskap. Med andre ord betyr det å kjøpe små eierandeler i et offentlig selskap. Disse aksjene er kjent som selskapets aksjer, og ved å investere i det håper du at selskapet vokser, samt presterer godt over tid. Dersom selskapet vokser og presterer godt, vil aksjene dine bli mer verdifulle, og andre investorer kan være villige til å kjøpe disse fra deg for mer enn du betalte for dem. Dersom dette er tilfellet, vil du tjene penger når du selger aksjene dine på veien. Investering i aksjer har vist seg å være en meget effektiv måte å plassere overskuddsmidler på, dog med høy risiko hvis midlene skal plasseres over en kortere tid.

 

Investere i fond

Hva er et fond? Et fond er en investering som samler penger fra mange parter, både enkeltpersoner og bedrifter. Fondsforvalteren investerer deretter pengene i et bredt spekter av eiendeler, f.eks. norske aksjer, utenlandske aksjer, obligasjoner osv. Hver investor utstedes andeler, som representerer en del av fondets beholdning. Ulike fond kan være spesialiserte i forskjellige sektorer - for eksempel hvis du er interessert i Skandinavia, kan du investere i et fond som fokuserer på Skandinavia.

 

Hvordan investere i fond?

Enten du vil ha en ferdig portefølje, bygge din egen portefølje med utvalgte fond, er det flere som kan hjelpe med dette. Eksempelvis banker. Det finnes 3 hovedtyper fond;

  • Rentefond

  • Aksjefond 

  • Kombinasjonsfond


Hvilket type fond som er best egnet for deg avhenger av ønsket risiko, samt tidshorisont. Desto lengre en sparer, desto større er sjansen for å sitte igjen med en solid avkastning. Den beste måten med å komme i gang med å investere i fond er ved månedlige kjøp, men dette forutsetter også at man har penger å investere. Å investere med lånte penger frarådes i de fleste tilfeller, selv i de tilfeller hvor en eksempelvis tar opp et lån med lav rente.

Videre er det slik at de fleste banker krever at det stilles sikkerhet, og ikke alle bedrifter eller enkeltpersoner har muligheten til å stille denne type sikkerhet for lånet.

Visste du forresten at Aprila tilbyr kassekreditt hvor det ikke stilles krav om pant, men personlig garanti fordi det kan hjelpe flere bedrifter. Du kan lese mer detaljert om den personlige garantien i vår artikkel. Vi anbefaler dog ikke å bruke kassekreditt for å investere i fond.

 

Beste fond å investere i 2021

En vanlig problemstilling mange befinner seg i er “hvilket fond skal jeg velge å investere i”. Det finnes et hav av forskjellige fond å velge mellom og da er det ikke alltid like lett å vite hvor det er best å plassere pengene. For hvordan vet en egentlig hvor bra fondet en vurderer å plassere pengene sine i er, samt hva kan en forvente av avkastning målt opp mot avgiften de ulike fondene krever. Det å spare i fond er en langsiktig strategi, og det som vil være mest hensiktsmessig er at hver enkelt velger det fondet fra egne preferanser, som en tror vil stige mest det kommende årene. Det finnes flere forskjellige sider med oversikt over forskjellige fond, hvor mye de har steget og generell nøkkelinformasjon. Blant annet har Nordnet en toppliste som viser til fondene med god historisk utvikling.

 

Investere i eiendom

Det å kjøpe og eie eiendom er en investeringsstrategi som kan være både tilfredsstillende og innbringende. Når en snakker om å investere i eiendom, handler det vanligvis om bolig. For det vanlige menneske i gata er dette den største investeringen en foretar seg i løpet av livet. Målsettingen med å eie egen bolig er å ha et sted å bo, enten for seg selv eller for familien, men for en utleiebolig er saken annerledes. Hvis du er så heldig å ha større mengder midler bedriften ønsker å plassere, kan eiendom, utleiebolig eller hytte være en interessant investering.

Den lave lånerentene gjør det enklere å få kostnadene ned og nedbetale lånet på utleieboligen med leieinntekten. Investering i eiendom genererer inntekt fra to forskjellige kilder, prisstigning og leieinntekter. Leieinntekter er det beløpet du får inn hver måned og den er lav sammenlignet med investeringen du gjør når du kjøper den. Derfor er det den totale prisstigningen viktig om investeringen skal være lønnsom.

 

Investere penger

Det å investere med bedriftens penger kan føles skremmende. Dette trenger ikke være tilfelle. Alle har en unik økonomisk situasjon. Den beste måten å investere penger avhenger av bedriftens preferanser sammen med bedriftens nåværende og fremtidige økonomiske forhold. Det er viktig å ha en detaljert forståelse av inntekter og utgifter, eiendeler og forpliktelser, ansvar og mål når en bygger en sunn økonomisk plan og velger den beste måten å investere i. Føler du deg klar for å begynne å investere? 

 

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }