Søk nå

Tidenes mulighet for bedrifter som tør å satse

Storebrand og Aprila er utfordret av kundene våre til å snakke om vekstmuligheter i dagens marked. Den utfordringen tar vi og vi er glade for å kunne dele vår innsikt med flere.

_DSC3437-square.jpg

Storebrand og Aprila er utfordret av kundene våre til å snakke om vekstmuligheter i dagens marked. Den utfordringen tar vi og vi er glade for å kunne dele vår innsikt med flere.

 

Media og interesseorganisasjoner fokuserer mye på alle utfordringene som Coronasituasjonen skaper for næringslivet, så vi er glade for anledningen til å skrive om de positive nyhetene, og alle mulighetene som nå har oppstått for de bedriftene som vil bruke krisen til å skape vekst.

Norske SMB bedrifter klarer seg bra

I Aprila mottar vi løpende regnskapsinformasjon fra kundene våre, og når vi ser nærmere på disse tallene kommer det frem interessante innsikter fra Coronaperioden.

Fagleder bedrift SMB i Storebrand, Lasse Rudi, legger til:

"For forsikringer til næringsdrivende er det ingen økning i antall erstatninger og det er få som avslutter forsiringene som er tegnet på de ansatte. Andelen som ønsker å sikre seg ved sykdom har økt markant og sykeavbruddsforsikring er spesielt etterspurt."

1. Den gjennomsnittlige SMB bedrift gjør det bedre enn noensinne

Figur 1: Omsetningsutvikling blant et representativt utvalg av 1082 norske SMB bedrifter.

Figur 1: Omsetningsutvikling blant et representativt utvalg av 1082 norske SMB bedrifter.

Av et representativt utvalg på over 1000 små og mellomstore bedrifter fra alle bransjer og fylker i Norge, der alle bedriftene ble startet før 2019, var gjennomsnittsomsetningen i september 2020 den høyeste noensinne, og 13% høyere enn i samme måned i 2019. Det var et tydelig fall i omsetningen fra mars til april, men allerede i juni var omsetningen tilbake på et nivå godt over fjoråret.

2. De fleste bransjer har klart seg godt

Figur 2: Omsetningsutvikling per bransje blant norske SMB bedrifter

Figur 2: Omsetningsutvikling per bransje blant norske SMB bedrifter

Varehandelen har i snitt hatt en omsetningsøkning på 60% sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Dette er ikke overraskende, gitt at folk bruker mindre penger på restaurant, reising og grensehandel, og de som har beholdt jobben har nå bedre økonomi enn noen gang.
Mer overraskende er det at industri, transport, og tjenesteytende næringer nå gjør det bedre enn på samme tid som i fjor. Forklaringen er nok den samme som for varehandelen: Det er blitt mer og billigere tilgjengelig kapital blant både folk og bedrifter, og siden reising og utenlandsinvesteringer er blitt mindre aktuelle, kanaliseres mye av denne kapitalen til prosjekter og tjenestekjøp i Norge.

3. Bedriftene var raske med å redusere kostnader

Figur 3: Kostnadsutvikling blant et representativt utvalg av 1082 norske små og mellomstore bedrifter.

Figur 3: Kostnadsutvikling blant et representativt utvalg av 1082 norske små og mellomstore bedrifter.

Bedriftene klarte i snitt å redusere kostnadene fra inngangen til året hvor kostnadene i snitt lå 20% over fjoråret, til april og mai hvor kostnadene var nede på samme nivå som i 2019.

4. Den største reduksjonen var i personalkostnader

Figur 4: Utvikling i personalkostnader blant små og mellomstore bedrifter.

Figur 4: Utvikling i personalkostnader blant små og mellomstore bedrifter.

Fra februar/mars til april/mai reduserte gjennomsnittsbedriften kostnadene med 26 000 kroner på månedsbasis, som tilsvarte 6% av den totale kostnadsbasen. Dette var identisk med reduksjonen i personalkostnader, som dermed ble redusert med 27%. Dette viser at det var de fleksible permitteringsordningene som gjorde det mulig for bedriftene å tilpasse seg omsetningsfallet i april/mai så raskt som de gjorde.

5. Norske SMB bedrifter har klart å opprettholde lønnsomheten

Figur 5: Gjennomsnittlig månedsresultat før rentekostnader (EBIT) for norske SMB bedrifter.

Figur 5: Gjennomsnittlig månedsresultat før rentekostnader (EBIT) for norske SMB bedrifter.

Gjennomsnittsbedriften klarte å opprettholde lønnsomheten selv i perioden april-mai, men hadde noe lavere lønnsomhet enn på samme tid i fjor. Fra og med juni har lønnsomheten blant bedriftene vært over fjorårets nivå for hver måned.

6. Bedrifter i samtlige bransjer har i snitt klart å bevare å bygge egenkapital

Figur 6: Egenkapitalutvikling per bransje blant norske SMB bedrifter.

Figur 6: Egenkapitalutvikling per bransje blant norske SMB bedrifter.

Selv hotell og restaurantbransjen har nå mer egenkapital enn de hadde på samme tid i fjor, til tross for dramatisk inntektsbortfall. Dette er resultatet av at de aller fleste bedrifter var raske til å tilpasse seg situasjonen, både i form av kostnadsreduksjoner og finne nye inntektsmuligheter. Innen hotell og restaurantbransjen ser vi også at mange av bedriftene har skutt inn ny egenkapital for å være bedre rustet for et utfordrende marked fremover. I sum ser det ut til at norske SMB bedrifter er mer solide og bedre rustet for vekst enn noensinne.

Mange bedrifter har vist en utrolig omstillingsevne

Det er inspirerende å se hvor mange norske bedrifter som har klart å snu seg raskt rundt og gjøre om utfordringene til nye muligheter.

 • En rekke norske brennerier gikk fra å produsere prisvinnende kvalitetsgin til å masseprodusere håndsprit for å kompensere for nedstengingen av utelivet, samtidig som de utnyttet det enorme behovet for desinfeksjonsprodukter som viruset har medført.

 • Gourmetrestauranter har startet med hjemkjøring og egne matkasser.

 • Svært mange bedrifter som knapt hadde nettsider før pandemien, har på kort tid klart å få opp nettbutikker med velfungerende betalingsløsninger.

 • Norske undertøysprodusenter har på kort tid lansert og skalert opp produksjonen av gjenbrukbare munnbind.

Coronasituasjonen har hatt flere positive effekter

Når vi snakker med bedrifter rundt i Norge, er det mange som peker på de positive effektene krisen har hatt for dem.

 1. Økt produktivitet
  Mange opplever at produktiviteten i bedriften har gått betydelig opp som et resultat av hjemmekontor og bedre digital samhandling. Det at «alle» har lært seg å bruke videomøter, har eliminert mye av tidssløseri til transport, og der man tidligere trengte et fysisk timesmøte på å diskutere, får man nå avklart på 20 minutter på Teams eller Slack.

 2. Kostnadsreduksjoner
  I tillegg til at coronasituasjonen har motivert mange bedrifter til å ta en grundig gjennomgang av unødvendige kostnader og ressursbruk, har mange av kostnadsreduksjonene skjedd automatisk som resultat av mindre møte- og reisevirksomhet, og lavere priser på en rekke tjenester, for eksempel konsulenttimer, annonser og hoteller.

 3. Kulturendring – til det bedre
  Mange opplever også at de myke verdiene har fått en sterkere posisjon i arbeidslivet. Viruset har ført til at mange har fått mer tid til sin nærmeste familie, og økt omtanken for foreldre og andre i risikogrupper. Konsekvensen er at vi er blitt mer bevisst verdien av relasjoner og å ta vare på hverandre.

Vi merker godt at når bedrifter kontakter oss er de veldig opptatt av de ansatte. Mange spørsmål går på å ta vare på de ansatte i pensjon og forsikringer.
- Lasse Rudi, Fagleder SMB Bedrift, Storebrand.

Nye muligheter har oppstått

 1. Økt digitalisering
  Det er ikke bare de ansatte i bedriftene som er blitt flinkere til å bruke digitale tjenester, men også kundene. Resultatet har vært en eksplosjonsartet økning i netthandel – både av fysiske og digitale varer og tjenester.

  Bestilling på nett og levering på døren har blitt standard, og kurs og konferanser leveres digitalt med like høy deltagerverdi som de fysiske variantene som var vanlige inntil for noen få måneder siden.

 2. Nye markeder
  Vi har bare sett starten på de markedsmulighetene som kommer som følge av økt digitalisering og endrete vaner i samfunnet. Reisemønstre, arbeidslivet, forbrukeradferd og bedriftsadferd har endret seg dramatisk de siste 7 månedene, og mange av disse endringene er permanente.

  Mange nye kundebehov har dukket opp, og det foreligger nå helt nye muligheter for å levere på eksisterende behov. Dette representerer store muligheter for bedrifter innen alle bransjer for å teste ut og utvikle nye forretningsmodeller.

  Eksempler:
  Innen byggebransjen har det oppstått behov for nye typer kontorløsninger, særlig gode løsninger for hjemmekontor.

  Innen eiendomsbransjen har bedrifter behov for mer fleksible kontorlokaler. Innen restaurantbransjen kan det nå være potensiale for mer kafeer og restauranter i boligområder med høy tetthet av hjemmekontorister.

  I varehandelen er det særlig eldre som har mest behov for å kunne handle på nett, men dagens løsninger er dårlig tilpasset disse brukerne.

  Fra IT bransjen er det behov for løsninger som er enda mer tilrettelagt for bransjespesifikke løsninger for digital og distribuert produksjon og samhandling.

 3. Rekruttering
  Det er et høyere antall erfarne og talentfulle medarbeidere som er tilgjengelig på jobbmarkedet enn på lang tid.

  For bedrifter der det har vist seg at man kan jobbe enda mer effektivt sammen fra hjemmekontor, er det ikke lenger behov for å rekruttere fra bedriftens nærområde, siden nye medarbeidere kan sitte hvor som helst i landet.

  For bedrifter som har engelsk som arbeidsspråk, er det nå plutselig mulig å rekruttere fra hele verden.

 4. Markedsføring
  Annonsering er billigere enn på lenge, både på nettet, på radio og i papiraviser. Dette representerer en unik mulighet til å gjøre merkevaren sin kjent for mange flere, og skaffe helt nye kunder.

  Historikken viser at de fleste bedrifter reduserer salgs- og markedsføringsaktivitetene sine i nedgangstider, men også at de som opprettholder eller øker disse investeringene i nedgangstider er de som lykkes best på sikt. Det er mye lettere å kapre markedsandeler nå enn det er i et oppgangsmarked.

Dette bør din bedrift gjøre for å gripe mulighetene

 1. Få kontroll på egenkapitalsituasjonen
  Vårt første og viktigste råd er å sørge for at bedriften har en god egenkapitalsituasjon. Egenkapitalen er dagens verdi av eiendeler, utestående fra kunder og saldo på driftskonto, fratrukket gjeld til leverandører og offentlige avgifter.

  En god tommelfingerregel er at egenkapitalen minst bør være tilstrekkelig til å dekke 3 måneder med løpende driftskostnader. Hvis du ikke har tilstrekkelig egenkapital, har bedriften din en betydelig forhøyet konkurssannsynlighet. Dette gjør at det er vanskelig å få ekstra lån eller kreditt til bedriften, som igjen reduserer bedriftens evne til å takle uforutsette utgifter.

  Hvis man ikke er i stand til å betale regninger på forfall får man etter hvert betalingsanmerkninger, som ytterligere reduserer kredittverdigheten. Dermed kan man havne i en negativ spiral, som ofte ender i konkurs.

  Den gode nyheten er at det er bedre muligheter enn på lenge for å skaffe egenkapital. Boligprisene har steget over 5% gjennom coronaperioden, og rentene er lavere enn noensinne. Dette gjør at bedriftseiere som har egen bolig nå har mulighet til å låne opp penger på boligen til svært lav kostnad, og bruke dette som egenkapitalinnskudd i bedriften.

  For bedrifter med ansatte, er dette også en mulighet for å invitere medarbeidere inn som eiere i bedriften.

 2. Gjør smarte investeringer for fremtiden
  Muligheten for å gjøre gode valg som gir stor verdiskapning for bedriften fremover er nå. Man kan benytte anledningen til å rekruttere nye nøkkelmedarbeidere, øke markedsandeler gjennom salg og markedsføring, eller teste ut nye produkter og leveransemodeller som er tilpasset den nye samfunnssituasjonen. Disse mulighetene vil gradvis forsvinne eller bli dyrere i månedene fremover.

 3. Ta vare på de ansatte
  Sist, men ikke minst er det viktigere enn noensinne å skape trygghet blant de ansatte, og vise at bedriften setter pris på medarbeiderne sine. Før corona var lønnsøkning og oppussing av kontorlokaler den vanligste måten å gjøre dette på, men med økt fokus på myke verdier er gode pensjons- og helseforsikringer enda bedre og mer kostnadseffektive måter å gjøre dette på.

  Storebrand opplever at mange bedrifter kompenserer en lavere lønnsjustering med økte sparesatser. Dette er en god løsning som både tar vare på kostnadskontrollen i selskapet og de ansattes fremtidige lønn i pensjonsperioden.

  I disse tider er det også mange bedrifter som er opptatt av å bevisstgjøre de goder de har for sine ansatte. Det største godet er i tillegg til lønn, er pensjon og forsikringer. De kundeansvarlige i Storebrand får mange henvendelser fra bedrifter som ønsker gjennomgang og bevisstgjøring av de ansatte. Dette gjennomføres hovedsakelig i teams møter og er meget populært, sier Lasse i Storebrand.

Storebrand og Aprila hjelper deg på veien til nye muligheter

 1. Aprila Kassekreditt
  Bedrifter uten betalingsanmerkninger og tilfredsstillende egenkapitalsituasjon kan få opptil 5 millioner kroner i kostnadsfri kassekreditt.

  Kassekreditten er kostnadsfri i den forstand at det ikke er noen etableringskostnader eller faste månedlige kostnader knyttet til kreditten.

  Bedriften betaler kun rente på pengene de faktisk låner fra kassekreditten.

  En romslig kassekreditt gir bedriften trygghet for å kunne dekke uforutsette utgifter og sesongmessige likviditetssvingninger, og til å gripe muligheter som oppstår i dagens marked:

  1. Påta seg nye prosjekter

  2. Ansette raskere enn man ellers kunne ha gjort

  3. Slå til på gode tilbud for å bygge varelager eller kjøre markedsføringskampanjer

  Les mer og søk om Aprila Kassekreditt

 2. Ansatteforsikring
  Med en god ansattforsikring får de ansatte rask tilgang til gode bedriftshelsetjenester hvis de skulle bli syke eller skadet, og hjelp til å komme seg raskt tilbake i jobb.

  I tillegg får bedriften økonomisk kompensasjon for kostnadsdekning som skyldes skade- eller sykefravær. Dette øker tryggheten blant ansatte for at de blir tatt godt vare på i en sykdoms- eller skadesituasjon, og det gir bedriften økt robusthet mot uforutsette hendelser.

 3. Pensjon
  Med denne pensjonsordningen får du markedsledende ansatteoppfølging og forutsigbare kostnader tilpasset bedriften din. En god pensjonsordning øker lojaliteten blant de ansatte, som er ekstra viktig i disse tidene.
  Les mer om hva Storebrand kan tilby din bedrift

Storebrand og Aprila jobber sammen for å sørge for at din bedrift har det den trenger for å lykkes i dag og for fremtiden.

Storebrand Livsforsikring
Lasse Rudi, Fagleder bedrift SMB

Aprila
Halvor Lande, CEO

Har du spørsmål - ta gjerne kontakt med oss:

Storebrand

Telefon: +47 915 08 881

Aprila
Telefon: +47 239 66 868
E-post: hei@aprila.no

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }