Søk nå
 økonomi   arbeidskapital 

Arbeidskapital: Forutsetning for vekst og lønnsomhet

Når du driver en bedrift er det viktig å ha et forhold til bedriftens arbeidskapital. For mange kan det være utfordrende å forstå hva som ligger i begrepet. God håndtering av arbeidskapital er ofte en forutsetning for å ruste bedriften for sunn og langsiktig drift.

Enkelt forklart sier arbeidskapital noe om bedriftens likviditet når all kortsiktig gjeld er betalt og alle kortsiktige fordringer er krevd inn. Ved å forbedre din arbeidskapital kan du sikre at bedriften din er rustet for sunn og langsiktig drift.

Arbeidskapital: En forutsetning for vekst og lønnsomhet i bedriften din

Du tenker kanskje på arbeidskapital som et fremmedord av særlig interesse for regnskapsførere og dresskledde finansfolk fra handelshøyskolen. Men arbeidskapital er et viktig begrep å forstå, og mangel på arbeidskapital er et betydelig problem for mange bedrifter:

  • Hundrevis av lønnsomme bedrifter går konkurs hvert eneste år

  • Tusenvis av konkurransedyktige småbedrifter vokser saktere enn potensialet sitt

  • De fleste bedrifter opplever periodevis at de i perioder ikke har råd til å betale ansatte eller leverandører på tid

Problemet for alle disse bedriftene er at de har for lite arbeidskapital.

Enkelt forklart er arbeidskapital hvor mye penger bedriften har i form av penger på konto, tilgjengelige kredittrammer og utestående fakturaer, men fratrukket forfalte og forfallende regninger og lønnsutbetalinger.

Eksempel:     <table class="table"><tbody><tr><th>Saldo på driftskonto</th><th>46 830 </th></tr><tr><td>Utgående fakturaer med forfall innen neste 30 dager</td><td>155 000</td></tr><tr><td>Innkommende ubetalte fakturaer med forfall innen neste 30 dager</td><td>-42 500</td></tr><tr><td>Lønnsutbetalinger (ink feriepenger og arbavg) neste 30 dager</td><td>-165 000</td></tr><tr><td>Sum arbeidskapital neste 30 dager</td><td>-5 670</td></tr></tbody></table> I dette tilfellet har bedriften en negativ arbeidskapital på kr 5 670 kroner de neste 30 dagene. Dette innebærer at bedriften ikke kommer til å klare å betale regninger eller lønn på forfall. Hvis i tillegg noen av de utgående fakturaene blir sent betalt eller omtvistet, kan problemene bli kritiske.

Et annet problem med lav arbeidskapital, er at det begrenser bedriftens inntektsmuligheter. Man kan for eksempel måtte takke nei til oppdrag fordi man ikke har penger til å legge ut nødvendige kostnader før inntektene kommer, og man har ikke penger til å investere i markedsføring eller forbedrede nettsider.

Hva kan man gjøre for å forbedre arbeidskapitalen?

  1. Fakturer ofte og tidlig, og følg opp kundene for å sikre at de godtar fakturaen og betaler i tide

  2. Ha tilstrekkelig egenkapital. Hvis egenkapitalen i bedriften er negativ eller mindre enn 10% av omsetningen, bør du skyte inn ekstra egenkapital i bedriften. Se for eksempel om du kan refinansiere boliglånet. Setter du inn et egenkapitalinnskudd på 100 000 kroner på driftskontoen din, øker du også bedriftens arbeidskapital med kr 100 000.

  3. Skaff deg en kassekreditt. Se hvor mye du kan få, og hvor mye det vil koste på www.aprila.no. Får du en kassekreditt på kr 100 000, øker arbeidskapitalen din også med kr 100 000

I eksempelet ovenfor har daglig leder tatt grep, og søkt om og fått innvilget en kassekreditt på kr 100 000. Eksempelet vil da se slik ut:

<table class="table"><tbody><tr><th>Saldo på driftskonto</th><th>46 830 </th></tr><tr><td>Utgående fakturaer med forfall innen neste 30 dager</td><td>155 000</td></tr></tr><tr><td>Kassekreditt</td><td>100 000</td></tr><tr><td>Innkommende ubetalte fakturaer med forfall innen neste 30 dager</td><td>-42 500</td></tr><tr><td>Lønnsutbetalinger (ink feriepenger og arbavg) neste 30 dager</td><td>-165 000</td></tr><tr><td>Sum arbeidskapital neste 30 dager</td><td>94 330</td></tr></tbody></table>

Konsekvensen av den forbedrete arbeidskapitalsituasjonen er:

  • Forbedret nattesøvn

  • Slippe å bruke leverandører eller ansatte som bank

  • Unngå høye forsinkelsesgebyrer, betalingsanmerkninger og redusert kredittverdighet

  • Si ja til inntektsgenererende muligheter som nye prosjekter og lovende markedsføringsmuligheter

Ta gjerne kontakt med Aprila Bank på salg@aprila.no hvis du har spørsmål om finansiering.

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }