Søk nå
 Næringsliv   Bedriftsbarometer   Statistikk 

Bedriftsbarometer 2021 Q4

Aprila Banks bedriftsbarometer er basert på regnskapsinformasjon fra et utvalg av 5000 små og store bedrifter i Norge og er dermed en effektiv temperaturmåler på tilstanden i norsk næringsliv. Analysen for fjerde kvartal 2021 viser et sammensatt bilde. Kraftig hopp i lønnskostnadene for norsk næringsliv– opp over 18 prosent gjennom fjorårets tre siste måneder.

Israr Khan og Truc Nguyen

Lønnskostnadene driver kostnadsveksten for norske virksomheter - bare i fjerde kvartal 2021 steg lønnskostnadene mer enn 18 prosent sammenliknet med Q4-20. Nå presses også andre kostnadsposter. - Jakten på kvalifisert arbeidskraft er intensivert og vi ser en kraftig oppbygning av lønnskostnadene i norsk næringsliv. Vi er bekymret for effekten av energikrise, krig og råvaremangel for norske bedrifter, sier Aprila Bank gründer og teknologisjef Israr Khan.

Aprila Banks bedriftsbarometer er basert på regnskapsinformasjon fra et utvalg av 5000 små og store bedrifter i Norge og er dermed en effektiv temperaturmåler på tilstanden i norsk næringsliv. Analysen for fjerde kvartal 2021 viser et sammensatt bilde.

Inntekstveksten fortsetter for norske små og mellomstore bedrifter, som vitner om at næringslivet har kommet seg gjennom pandemien. Samtidig trues bedriftene av andre utfordringer: Kraftig lønnshopp, energikrise og konsekvenser i kjølvannet av krigen i Ukraina.

Last ned hele rapporten her

Aprila Banks bedriftsbarometer for fjerde kvartal 2021 viser:

 • Kraftig vekst i lønnskostnadene for norsk næringsliv: En gjennomgang av regnskapene til flere tusen norske små og mellomstore bedrifter viser at kostnadene i fjerde kvartal 2021 øker betydelig sammenliknet med samme periode i 2020. Lønnskostnadene steg med 18,4 prosent i fjerde kvartal 2021 sammenliknet med Q4-20.

 • Lønnskostnadene driver kostnadsveksten. Lønnskostnadene (som utgjør omtrent 35 prosent av virksomhetens totale driftskostnader) er den kostnadsposten som drar kostnadsveksten i fjerde kvartal i fjor. Totalt for norsk næringsliv var kostnadsveksten på 6,5 prosent. Norske bedrifter melder om økt konkurranse om arbeidstakere med kvalifisert kompetanse.

 • Skyer på himmelen. Varekostnaden i Q4-21 er overraskende nok på beskjedne 3,1 prosent. I tillegg til sterk prisvekst på energi (drevet av energikrise og krig), skaper press på råvarer og en rekke andre områder stor risiko for videre sterk kostnadsutvikling på både varekostnad og andre driftsrelaterte kostnader.

 • Men inntektene øker og i fjerde kvartal: Totalt er inntektene til norsk næringsliv opp omtrent 10 prosent i Q4-21. Trenden fra forrige kvartal fortsetter. Veksten lar vente på seg i hovedstaden. Inntektene for næringslivet i hovedstaden steg 8,5 prosent i fjerde kvartal i fjor. Alene var lønnskostnaden opp 19 prosent i hovedstaden. Samtidig var veksten i totale driftsrelaterte kostnader i hovedstaden på 2,3%.

Om Aprila Banks bedriftsbarometer

Aprila Banks bedriftsbarometer er en temperaturmåler på norsk næringsliv og norske bedrifter. Barometeret baseres på et datagrunnlag innhentet på daglig, ukentlig eller månedlig basis fra et stadig voksende antall bedrifter. Dette er blant de største og mest oppdaterte datagrunnlagene for å vurdere norsk næringslivs finansielle tilstand. Barometeret baserer seg på:

 • Regnskapsdata fra ~ 5 000 norske aksjeselskaper

 • Små og mellomstore bedrifter over hele Norge, med geografisk fordeling tilsvarende ordinære geografiske næringsstrukturer i landet

 • Bedriftenes sektortilhørighet er fordelt i henhold til den generellere sektorfordelingen i Norge

Om Aprila

Aprila Bank er en heldigital bedriftsbank som tilbyr finansiering, likviditet og arbeidskapital til bedrifter i Norge. Banken ble etablert i 2018 og har siden da etablert seg som en bidragsyter i samfunnet for å hjelpe bedrifter finansielt. Aprila Bank har utstedt kreditt til nesten 30 000 bedrifter i Norge siden oppstarten. Som en del av sine digitale tjenester og kredittvurderingsprosesser innehar banken en unik og oppdatert innsikt i de finansielle bevegelsene blant bedrifter i Norge. Banken tilbyr kassekreditt, bedriftslån og fakturafinansiering/factoringprodukter.

Kontakt

For vurderinger, innspill og andre kommentarer, ta kontakt.

Israr Khan

 • Medgründer, produkt og teknologisjef.

 • israr@aprila.no

 • +47 980 03 099

Truc Nguyen

 • Dataanalytiker

 • truc.nguyen@aprila.no

 • +47 948 09 468

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }