Søk nå
 Næringsliv   Bedriftsbarometer   Statistikk 

Bedriftsbarometer 2022 Q1

Aprila Banks bedriftsbarometer er basert på regnskapsinformasjon fra et utvalg av 5000 små og store bedrifter i Norge og er dermed en effektiv temperaturmåler på tilstanden i norsk næringsliv. Analysen for første kvartal 2022 viser et sammensatt bilde. Veksten fortsetter for norske bedrifter, og bedriftene fyller krigskassa – gjør de seg klare for tøffere tider?

Israr Khan og Truc Nguyen

Veksten fortsetter for norske bedrifter, men store endringer i egenkapital, lagerbeholdning og eiendeler tyder på at bedriftene gjør seg klare for tøffere tider. Egenkapitalen økte betraktelig blant Aprilas kunder sammenliknet med samme kvartal i fjor, dog kan oppbygging av varelager medføre økt risiko ved rotasjon i økonomien.

– Varslede renteøkninger, høyere priser og råvaremangel i flere bransjer er trolig blant årsakene til at vi ser en kraftig økning i egenkapital og lagerbeholdning hos mange av våre kunder. Egenkapitalen er økt grunnet gode resultat for 2021, men også grunnet lavere utbytter. Det kan tyde på at bedriftene forbereder seg på tøffere tider, sier Aprila Bank-gründer Israr Khan.

Aprila Banks bedriftsbarometer er basert på regnskapsinformasjon fra et utvalg av 5 000 små og mellomstore bedrifter i Norge og er dermed en effektiv temperaturmåler på tilstanden i norsk næringsliv. Analysen for første kvartal 2022 viser et sammensatt bilde.

Inntekstveksten fortsetter for norske små og mellomstore bedrifter, men det er tydelige tegn på at bedriftene forbereder seg på at kostnadene vil øke i tiden som kommer og en mulig utflating i inntekter. Økte personalkostnader sammen med ventede renteøkninger og fare for råvaremangel, blant annet på grunn av krigen i Ukraina, kan komme til å skape utfordringer for mange små bedrifter. Dette kombinert med latent avkjøling på inntektssiden indikerer en mulig rotasjon i økonomien.

Last ned hele rapporten her

Aprila Banks bedriftsbarometer for første kvartal 2022 viser:

 • Går inn i 2022 med økte lønnskostnader: En gjennomgang av regnskapene til flere tusen norske små og mellomstore bedrifter viser at kostnadene i første kvartal fortsetter å øke sammenliknet med samme periode i 2021. Lønnskostnadene er nå 17,3 prosent høyere i Q1-22 sammenliknet med Q1-21.

 • Bedriftene ruster opp: Egenkapitalen hos bedriftene har økt betraktelig sammenliknet med samme periode i fjor, mens lagerbeholdningen øker med 29,8 prosent og eiendelene med 21,2 prosent i gjennomsnitt for kvartalet. Høye priser, usikre leveringer, høye energipriser og varslede renteøkninger er blant årsakene til at bedriftene ruster opp.

 • Fortsatt inntektsvekst, men tempoet er lavere: Gjennom 2021 så vi en høy inntekstvekst for norske småbedrifter. Veksten fortsetter også inn i 2022 med økning på 13,0 prosent for hele Q1-22 sammenlignet med Q1-21. Dog skyldes mye av veksten Januar-måned og har deretter flatet noe ut.

 • Store regionale forskjeller - innlandet med høyest vekst: Bedriftene i Innlandet har høyest vekst i inntekter, sammenliknet med de andre fylkene, med en vekst i inntektene på 30 prosent sammenliknet med samme periode i fjor og foreløpig få tegn til utflating.

Om Aprila Banks bedriftsbarometer

Aprila Banks bedriftsbarometer er en temperaturmåler på norsk næringsliv og norske bedrifter. Barometeret baseres på et datagrunnlag innhentet på daglig, ukentlig eller månedlig basis fra et stadig voksende antall bedrifter. Dette er blant de største og mest oppdaterte datagrunnlagene for å vurdere norsk næringslivs finansielle tilstand. Barometeret baserer seg på:

 • Regnskapsdata fra ~ 5 000 norske aksjeselskaper

 • Små og mellomstore bedrifter over hele Norge, med geografisk fordeling tilsvarende ordinære geografiske næringsstrukturer i landet

 • Bedriftenes sektortilhørighet er fordelt i henhold til den generellere sektorfordelingen i Norge

Om Aprila

Aprila er en heldigital bedriftsbank som tilbyr finansiering, likviditet og arbeidskapital til bedrifter i Norge. Banken ble lansert i 2018 og har siden da etablert seg som en bidragsyter i samfunnet for å hjelpe bedrifter finansielt. Aprila Bank har utstedt kreditt til nesten 30 000 bedrifter i Norge siden oppstarten. Som en del av sine digitale tjenester og kredittvurderingsprosesser innehar banken en unik og oppdatert innsikt i de finansielle bevegelsene blant bedrifter i Norge. Banken tilbyr kassekreditt, bedriftslån og fakturafinansiering/factoring-produkter.

Kontakt

For vurderinger, innspill og andre kommentarer, ta kontakt.

Israr Khan

 • Medgründer, produkt og teknologisjef.

 • israr@aprila.no

 • +47 980 03 099

Truc Nguyen

 • Dataanalytiker

 • truc.nguyen@aprila.no

 • +47 948 09 468

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }