Søk nå
 Næringsliv   Bedriftsbarometer   Statistikk 

Bedriftsbarometer 2022 Q2

Aprila Banks bedriftsbarometer er en effektiv temperaturmåler på tilstanden i norsk næringsliv. Analysen for andre kvartal 2022 viser at små og mellomstore bedrifter leverer langt bedre enn overskriftene tilsier.

Veksten fortsetter: Inntekstveksten fortsatte for norske småbedrifter i andre kvartal – opp nesten 10 prosent. Økte kostnader, inkludert økte strømkostnader, har begynt å slå inn i regnskapene, men på tross av dette ser vi foreløpig en prisingsmakt blant bedriftene som resulterer i resultatforbedringer.

- Vi ser at næringslivet klarer seg godt, med høy inntekstvekst gjennom stadig mer urolige tider. I tillegg ser vi at AS-Norge ansetter flere, et tegn på høy aktivitet, sier Aprila Bank-gründer Israr Khan.

Aprila Banks bedriftsbarometer er basert på regnskapsinformasjon fra et utvalg av 5 000 små og mellomstore bedrifter i Norge og er dermed en effektiv temperaturmåler på tilstanden i norsk næringsliv. Analysen for andre kvartal 2022 viser at små og mellomstore bedrifter leverer langt bedre enn overskriftene tilsier.

Inntekstveksten fortsetter for norske små og mellomstore bedrifter. Omsetningen til bedriftene i utvalget var 10 prosent høyere i andre kvartal i år sammenlignet med andre kvartal i fjor. På tre år er inntektene i norske små og mellomstore bedrifter opp 37 prosent, ifølge Aprila Banks statistikk.

- Basert på våre data ser vi at bedriftene klarer å ta ut den sterke prisveksten mot kundene sine. I andre kvartal har veksten også ført til marginforbedring, men det virker som at AS-Norge bruker den sterke veksten til å bufre opp for vanskeligere tider, sier han.

Våre data viser at de økte strømkostnadene treffer samtlige bransjer. Prosentvis er det store endringer – samtidig registrerer vi at energi er en svært lav andel av selskapenes totale kostnadsbelastning jevnt over blant småbedrifter. Videre er det store regionale forskjeller. Dette er en viktig innsikt for vurdering av selskapenes sårbarhet for økte strømkostnader. Fremover blir naturlig nok kraftintensiv næringsliv viktig å følge med på.

Aprila Banks bedriftsbarometer for andre kvartal 2022 viser:

 • Bedriftene tjener mer, og ansetter flere: Gjennom 2022 har inntekstveksten fortsatt for norske småbedrifter. Veksten i andre kvartal 2022 var omtrent på 10 prosent, sammenliknet med Q2-21. Siden Q2-19 omsetter virksomhetene i Aprila Banks datagrunnlag for 37 prosent mer. Antall ansatte var i Q2-22 på 11 prosent flere enn ved tilsvarende periode i fjor.

 • Kostnadsvekst drives av økte lønnskostnader og økt aktivitet: En gjennomgang av regnskapene til flere tusen norske små og mellomstore bedrifter viser at kostnadene i andre kvartal også fortsetter å øke sammenliknet med samme periode i 2021. Veksten i driftskostnader er på 7,5 prosent år over år, dog lavere enn inntektsveksten. Lønnskostnadene steg med 16 prosent i andre kvartal 2022 sammenliknet med samme periode i fjor. Hensyntatt antall ansatte er lønnskostnadene økt med 3,8% per ansatt. Varekostnadene er på linje med tilsvarende kvartal i fjor.

 • Strømkrisen slår inn i regnskapene – med store geografiske forskjeller: Totalt for AS-Norge er strømkostnadene opp 64 prosent for hele landet, med størst effekt for regionene i Sør-Norge der prisveksten har vært størst. For bedrifter i Viken og i Oslo var strømkostnadene i andre kvartal 2022 91% høyere enn andre kvartal 2021. Til sammenligning er strømkostnadene i Nordland, Troms og Finnmark ned 11 prosent.

Last ned hele rapporten her

Om Aprila Banks bedriftsbarometer

Aprila Banks bedriftsbarometer er en temperaturmåler på norsk næringsliv og norske bedrifter. Barometeret baseres på et datagrunnlag innhentet på daglig, ukentlig eller månedlig basis fra et stadig voksende antall bedrifter. Dette er blant de største og mest oppdaterte datagrunnlagene for å vurdere norsk næringslivs finansielle tilstand. Barometeret baserer seg på:

 • Regnskapsdata fra ~ 5 000 norske aksjeselskaper

 • Små og mellomstore bedrifter over hele Norge, med geografisk fordeling tilsvarende ordinære geografiske næringsstrukturer i landet

 • Bedriftenes sektortilhørighet er fordelt i henhold til den generellere sektorfordelingen i Norge

Om Aprila

Aprila er en heldigital bedriftsbank som tilbyr finansiering, likviditet og arbeidskapital til bedrifter i Norge. Banken ble lansert i 2018 og har siden da etablert seg som en bidragsyter i samfunnet for å hjelpe bedrifter finansielt. Aprila Bank har utstedt kreditt til nesten 30 000 bedrifter i Norge siden oppstarten. Som en del av sine digitale tjenester og kredittvurderingsprosesser innehar banken en unik og oppdatert innsikt i de finansielle bevegelsene blant bedrifter i Norge. Banken tilbyr kassekreditt, bedriftslån og fakturafinansiering/factoring-produkter.

Kontakt

For vurderinger, innspill og andre kommentarer, ta kontakt.

Israr Khan

 • Medgründer, produkt og teknologisjef.

 • israr@aprila.no

 • +47 980 03 099

Truc Nguyen

 • Dataanalytiker

 • truc.nguyen@aprila.no

 • +47 948 09 468

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }