Søk nå
 Næringsliv   Bedriftsbarometer   Statistikk 

Bedriftsbarometer 2022 Q3

Aprila Banks bedriftsbarometer er en effektiv temperaturmåler på tilstanden i norsk næringsliv. Analysen for tredje kvartal 2022 viser store bransjeforskjeller i norsk næringsliv og at tjenestenæringer har utfordringer.

Israr Khan og Truc Nguyen

Store bransjeforskjeller i norsk næringsliv: Tjenestenæringer har utfordringer, men aggregert leverer AS Norge en inntektsvekst på over 14 prosent

Inntektene til norske småbedrifter steg 14,3 prosent i tredje kvartal, som også ga marginvekst. Norske bedrifter har klart å redusere veksten i andre driftskostnader. På bransjenivå viser spesielt tjenesterelaterte bransjer svakhetstegn

- Norske småbedrifter leverer fortsatt sterk vekst, selv om mye rundt oss ser krevende ut. I tredje kvartal ser vi at det er store ulikheter i næringslivet og at enkeltbransjer har begynt å få utfordringer, sier Aprila Bank-gründer Israr Khan.

Aprila Banks bedriftsbarometer er basert på regnskapsinformasjon fra et utvalg av 5 000 små og mellomstore bedrifter i Norge og er dermed en effektiv temperaturmåler på tilstanden i norsk næringsliv.

Analysen for tredje kvartal 2022 viser at små og mellomstore bedrifter leverer langt bedre enn overskriftene tilsier. Omsetningen til bedriftene i utvalget var 14,3 prosent høyere i tredje kvartal i år sammenlignet med tredje kvartal i fjor. På tre år er inntektene i norske små og mellomstore bedrifter opp 40 prosent, ifølge Aprila Banks statistikk.

Aprila Banks bedriftsbarometer for tredje kvartal 2022 viser:

 • Bedriftene tjener mer: En gjennomgang av regnskapene til flere tusen norske små og mellomstore bedrifter viser at inntektsveksten i norsk næringsliv har fortsatt gjennom 2022, også i årets tredje kvartal (juli til september). Veksten i tredje kvartal 2022 var på 14,3 prosent, sammenliknet med Q3-21. Dette innebærer at veksttakten fortsetter videre på et høyt nivå fra første halvår.

 • Lønnskostnadene dominerer kostnadsutviklingen: Kostnadene i tredje kvartal fortsetter å øke sammenliknet med samme periode i 2021 (11,5 prosent), drevet av en vekst i lønnskostnader på 14,8 prosent sammenliknet med Q3-21. Samtidig viser våre data at norsk næringsliv har evnet å redusere veksttakten i andre driftsrelaterte kostnader sammenlignet med Q3-21 (vekst på 6 prosent), og en faktisk nedgang på 6% fra forrige kvartal. Veksten i varekostnader var på 11 prosent i tredje kvartal 2022 sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

 • Strømkrisen slår inn i regnskapene – med store geografiske forskjeller: Totalt for AS-Norge er strømkostnadene opp 64 prosent for hele landet, med størst effekt for regionene i Sør-Norge der prisveksten har vært størst. For bedrifter i Viken og i Oslo var strømkostnadene i andre kvartal 2022 91% høyere enn andre kvartal 2021. Til sammenligning er strømkostnadene i Nordland, Troms og Finnmark ned 11 prosent.

 • Store forskjeller – tjenestebransjer merker taktskiftet: Aprila Banks gjennomgåelse viser at det store forskjeller mellom bransjene. Mens den sterke veksten fortsetter i bygg- og anleggsbransjen, begynner marginpress å utfordre en rekke tjenesterelaterte bransjer.

  • Bransjen informasjons- og kommunikasjonstjenester, som blant annet huser programmerere, it-virksomheter og it-konsulenter, markerer seg i datagrunnlaget som en bransje som sliter. I tredje kvartal hadde bransjen samlet negativt driftsresultat – og margin (-8,3 prosent), drevet av høye kostnader over tid, spesielt knyttet til personell. Siste tre årene har lønnskostnadene steget over 50 prosent i denne bransjen. Her ser vi også en nedgang i antall ansatte for første gang i datagrunnlaget.

  • I bransjen faglig tjenesteyting har inntektsveksten stoppet opp og har en flat utvikling sammenliknet med Q3-21. Samtidig faller driftsmarginen, drevet av økte lønnskostnader. Driftsmarginen er lavere enn de to foregående årene.

  • Utvikling av byggeprosjekter og bygg- og anleggsbransjen avsluttet Q3 med en inntekstvekst på hele 27 prosent i tredje kvartal, men kostnadene følger tett etter med en vekst i driftskostnader på omtrent 22 prosent. EBIT-marginen var på omtrent 9 prosent i kvartalet.

Sterkere marginer – styrking av egenkapitalen og stabil gjeldseksponering: Høyere inntekter enn kostnader gir bedre marginer for næringslivet totalt sett, noe som vises gjennom en forbedring av driftsresultat (EBIT). Driftsmarginen var på 7,5 prosent i Q3-22 sammenliknet med 5,1 prosent i tilsvarende kvartal i fjor.

Last ned hele rapporten her

Om Aprila Banks bedriftsbarometer

Aprila Banks bedriftsbarometer er en temperaturmåler på norsk næringsliv og norske bedrifter. Barometeret baseres på et datagrunnlag innhentet på daglig, ukentlig eller månedlig basis fra et stadig voksende antall bedrifter. Dette er blant de største og mest oppdaterte datagrunnlagene for å vurdere norsk næringslivs finansielle tilstand. Barometeret baserer seg på:

 • Regnskapsdata fra ~ 5 000 norske aksjeselskaper

 • Små og mellomstore bedrifter over hele Norge, med geografisk fordeling tilsvarende ordinære geografiske næringsstrukturer i landet

 • Bedriftenes sektortilhørighet er fordelt i henhold til den generellere sektorfordelingen i Norge

Om Aprila

Aprila er en heldigital bedriftsbank som tilbyr finansiering, likviditet og arbeidskapital til bedrifter i Norge. Banken ble lansert i 2018 og har siden da etablert seg som en bidragsyter i samfunnet for å hjelpe bedrifter finansielt. Aprila Bank har utstedt kreditt til nesten 30 000 bedrifter i Norge siden oppstarten. Som en del av sine digitale tjenester og kredittvurderingsprosesser innehar banken en unik og oppdatert innsikt i de finansielle bevegelsene blant bedrifter i Norge. Banken tilbyr kassekreditt, bedriftslån og fakturafinansiering/factoring-produkter.

Kontakt

For vurderinger, innspill og andre kommentarer, ta kontakt.

Israr Khan

 • Medgründer, produkt og teknologisjef.

 • israr@aprila.no

 • +47 980 03 099

Truc Nguyen

 • Dataanalytiker

 • truc.nguyen@aprila.no

 • +47 948 09 468

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }