Søk nå
 Næringsliv   SMB   Skatt og avgift   Politikk   Lokalsamfunn 

Undersøkelse juni 2023 - "kveles av skatt og avgift"

Næringslivet landet rundt er i en faretruende situasjon, delvis på grunn av regjeringens politikk.

Skatter og avgifter øker og øker

Tidlig i juni sendte vi ut en spørreundersøkelse til våre kunder. 649 åpnet eposten, og 447 svarte (69%). Det må omtrent være verdensrekord, og tyder på at temaet er viktig.

Aprila Bank arbeider for bedre rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter og vi har vært i flere møter med stortingspolitikere nå på forsommeren.

Aprila er upolitisk, men det er klart at vi er opptatt av at det skal være mulig å drive næringsvirksomhet i dette landet. Nå er det veldig krevende, delvis på grunn av politiske beslutninger. Alle kan jo ikke arbeide i stat og kommune. Vi må ha et levende næringsliv som betaler for det hele.

Høy inflasjon og lav kronekurs, høye strømpriser og renter og samtidig økte skatter og avgifter er krevende for de bedriftene som skaper arbeidsplasser og holder liv i lokalsamfunn landet rundt … altså dere.

Resultater fra undersøkelsen:

96% svarte at kostnadene øker mer enn vanlig i 2023.

65% svarte at kostnadsøkningene i 2023 er krevende eller svært krevende.

De mest kritiske kostnadsøkningene er:

 • Generell inflasjon (81% merker dette mer enn vanlig)

 • Skatte- og avgiftsøkninger (71% merker dette mer enn vanlig)

 • Renteøkninger (67% merker dette mer enn vanlig)

 • Energipriser (52% merker dette mer enn vanlig)

Resultatet av dette er at bedriftene:

 • Ansetter færre (58%)

 • Investerer mindre i maskiner og utstyr (55%)

 • Investerer mindre i varelager (47%)

 • Har mindre mulighet til å ta større prosjekter (45%)

 • Må ta ut penger bedriften selv trenger for at eier skal betale skatt (36%)

 • Må nedbemanne (25%)

Det er ingen tvil om at dette er svært alvorlig. Konsekvensene ser vi allerede med fall i omsetning og tilbakegang for norske små og mellomstore bedrifter landet rundt (8% lavere inflasjonsjustert omsetning i april 2023 ift april 2022. Det er resesjon!).

Kvalitative tilbakemeldinger

Vi ba også om konkrete tilbakemeldinger. Vi fikk flere hundre, men en rød tråd er en dyp bekymring rundt utviklingen i rammevilkårene for norsk næringsliv.

 • Det etterlyses «stabile og forutsigbare rammebetingelser».

 • Det etterlyses mindre «kvelende skatter og avgifter»

 • Mange kritiserer det som oppfattes som «næringsfiendtlige holdninger» i regjeringen.

 • Mange opplever arbeidsgiveravgiften som en straff for å ansette i små bedrifter.

 • Mange opplever at dagens politikk gjør det umulig å planlegge langsiktig.

 • Mange opplever at skatt på formue er helt uforutsigbar og ikke reflekterer om det finnes penger å betale med.

 • Flere påpeker at små bedrifter er viktige for bosetting og lokalsamfunn.

 • Mange mener at skatte- og avgiftsøkningene tar livet av små bedrifter, og spør hvorfor det er nødvendig når staten aldri har tjent mere penger på olje og strøm. Det oppleves at regjeringen «raserer Norge».

Utvalgte meldinger til politikere:

 • «Reduser skattene for hardtarbeidende bedriftseiere og skap et gunstig investeringsklima i Norge med attraktive betingelser. Dette vil gagne både de med begrensede ressurser og de med mer betydelige midler. Ved å øke attraktiviteten for investeringer i Norge, vil den norske kronen styrke seg, og flere vanlige mennesker vil få mulighet til å reise på ferie. Videre bør staten reduseres, da den for tiden er stor, dyr og ineffektiv. Tilrettelegg for befolkningen og stimuler til mer grunder virksomhet».

 • «Nyskapning skapes fra grasrota, ikke via planstyrte politiske prosjekt. Og ved at de private med overskuddskapital (les de rike) skal tas og mest mulig kapital skal inn til verdens rikeste (og grådigste stat), er det blitt bråstopp i investeringsevne og vilje som nettopp treffer grasrota som skaper fremtiden. Samtidig får vi en mer byråkratisk offentlig sektor som blir mer og mer seg selv nok. Uten empati for de som prøver å skape noe, enten det er en småbedrift eller morgendagens nye store bedrifter. Vi er i ferd med å kjøre Norge i grøfta. På første klasse, uten at våre politikere skjønner eller bryr seg. Kanskje tide å våkne opp til den virkelige verden?»

 • «Det private næringsliv blir ikke ordentlig representert da det er en minoritet. Jeg klarer ikke å se hvordan politikken vil unngå å dyrke offentlig eierskap og kontroll fremover. Og det er ingen i det offentlige som mister verken jobben eller står til ansvar for dårlig forvaltning av offentlige goder».

 • «Trenger forutsigbarhet for å kunne planlegge og budsjettere. Skatt på formue er ikke forutsigbar da man vet ikke hvor mye man må betale og den er noe ganger urimelig når prising av verdipapirer settes av et dynamisk marked. Det er bedre å betale mer inntektsskatt da denne er forutsigbart og kan planlegges. Kontantstrøm er undervurdert av Staten. Det er mangel på kontanter til å demme opp for uforutsigbar skatt og man merker det er mindre penger i omløp».

 • «Få dem til å skjønne at de aller fleste som driver små firma i Norge ikke har mange millioner på sin private bankkonto. De er heller ikke opptatt av å utnytte offentlige ordninger - de vil bare trygge sin egen arbeidsplass. Hilsen en regnskapsfører for mange av de små bedrifter på Sørlandet».

 • «Opplever arbeidsgiveravgiften som en straff & hinder for å ansette. Man burde heller bli belønnet for å lage arbeidsplasser og lønne flere skattebetalere. …»

 • «Jeg opplever dagens regjering som direkte næringsfiendtlig. Økt arbeidsgiveravgift på lønn over 750.000 må bort ASAP».

 • «Avgifter som arb.avg. er med på å drepe nyoppstarta bedrifter».

 • «Små og mellomstore bedrifter bør ha lavere AGA. Bra for sysselsetting, bra for innovasjon og konkurransedyktighet i en verden i rask endring med store miljø og etikk utfordringer».

 • «Ikke bedriv innovasjonsfiendtlig beskatning som sender kapital ut av landet. Arbeidende kapital skal ikke beskattes! Da mister vi som nasjon konkurransedyktighet mot andre nasjoner som har en pengepolitikk som fremmer vekst».

 • «Alt øker på engang. Politikere må ikke iverksette tiltak som øker kostnadene for små og mellom store bedrifter, vi er hele grunn stammen i norsk næringsliv og arbeidsplasser. Formuesskatter må fjernes eller reduseres kraftig. Føles feil å måtte ta ut likviditet i selskap for å betale formuesskatt på verdier som ligger i bedriften som man er helt avhengig av for å drive».

Tusen takk til alle våre kunder som svarte på undersøkelsen. Vi i Aprila Bank arbeider videre for at vi skal bli hørt. Tilbakemeldingene over her er svært nyttige, og vi skal sørge for at dette blir lest av så mange stortingspolitikere som mulig.

Mvh Per Christian Goller

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }