Søk nå

Finansiering for Små og Mellomstore Bedrifter (SMB) i Norge

Når man står ved startstreken med en spirende forretningsidé er finansiering det viktigste trinnet for å realisere drømmen om en vellykket bedrift. Enten du er på utkikk etter oppstartsstøtte, et privat lån til aksjeselskap, eller en måte å øke bedriftens egenkapital på, er det essensielt å kjenne til de ulike finansieringsmulighetene i Norge. Under følger en oversikt over de viktigste finansieringsformene du bør kjenne, enten du planlegger å starte en bedrift, eller om du allerede er bedriftseier og trenger finansiering.

Støtte til Oppstart av Bedrift

For mange som etablerer norske virksomheter er støtte til oppstart av bedrift avgjørende. Det finnes ulike offentlige midler og programmer som tilbyr økonomisk støtte for å starte egen bedrift, som for eksempel Innovasjon Norge, Forskningsrådet og lokale næringsfond. Det eksisterer også en rekke investormiljøer som er spesialisert på å investere i tidligfasebedrifter. Les gjerne vår artikkel med tips når du skal starte bedrift her.

Aprila Bank er spesialisert på å hjelpe nyetablerte bedrifter med bedriftslån og kassekreditt. Så fort du har fått registrert organisasjonsnummeret ditt i Brønnøysundregistrene kan du søke bedriftslån hos oss. Vi har hjulpet mange oppstartsbedrifter og vokser ofte sammen med kundene over tid. Når bedriften og omsetningen øker får man som regel økt behov for arbeidskapital, og da kan en større kassekreditt bli aktuelt.

Viktigheten av egenkapital og driftsresultat for å få bedriftslån.

Det er mange faktorer som spiller inn når banker vurderer bedriftslån og kassekreditt. Det påvirker både hvor mye bedriftene kan låne, og til hvilke vilkår. Driftsresultatet sier mye om evnen til å betjene bedriftslånet, mens egenkapital sier mye om soliditeten til selskapet.

Å ha nok egenkapital er kritisk for å øke sannsynligheten for å få innvilget et bedriftslån. Når man starter et aksjeselskap, må man ha minimum 30.000 kr i aksjekapital. Bankene vil i de fleste tilfeller kunne gi vesentlig mer i bedriftslån hvis en eller flere eiere går inn med solid egenkapital. For å sikre at bedriften er økonomisk robust og i stand til å håndtere svingninger i likviditet er det anbefalt å ha både kassekreditt eller bedriftslån kombinert med egenkapital. Selv om mange bedrifter går bra opplever de ofte perioder på året der likviditeten er presset, og da kan bedriftslån og kassekreditt hjelpe selskapet med å komme over kneika.

Banker som tilbyr lån til eiendomsutvikling eller næringseiendom ser ofte etter en solid egenkapitalandel, samt at cashflow er viktig. Selv om mange eiendomsselskaper har store underliggende verdier som banken kan ta pant i, er det viktig å kunne vise til cahsflow, slik at man er i stand til å håndtere løpende økonomiske forpliktelser. I perioder med høye renter og tregt eiendomsmarked ser vi at mange bedrifter sliter med å betjene eiendomslån og derfor må selge unna eiendommer for å skaffe likviditet.

For de som ønsker å starte egen bedrift uten egenkapital, finnes det likevel alternativer som crowdfunding og private långivere i Norge, samt at det er mulig å starte et enkeltpersonforetak med lite midler.

Lånekalkulatorer og banktilbud

Det finnes en rekke online lånekalkulatorer for både bedriftslån, kassekreditt og privatlån. Ved å innhente tilbud fra flere banker kan man få god oversikt over potensielle månedlige kostnader for et bedriftslån. Å sammenligne bedriftsbanker og deres rentebetingelser kan hjelpe deg å finne den beste bedriftsbanken for dine behov. Ofte kan det være hensiktsmessig å ha flere banker.

Når man sammenligner tilbud fra flere banker er det viktig å se på den faktiske finanskostnaden for å dekke ditt behov. På flerårige bedriftslån er den effektive renten viktig, da den inkluderer etableringskostnader og løpende gebyrer. Hvis man har et kortsiktig finansieringsbehov er kassekreditt en relevant løsning. Aprila Bank har ingen etableringskostnader for kassekreditt. Den eneste kostnaden utover rentekost på det man bruker av rammen er et lite månedsgebyr. Vi har sett mange eksempler på at selv om andre banker kan ha lavere nominell rente kommer vi bedre ut på faktisk finanskostnad på kortsiktige behov.

Kjøp og Salg av Bedrifter

Det kjøpes og selges en rekke bedrifter i Norge hvert år. Salg av bedrifter kan skje i forskjellige former, inkludert salg av aksjer, virksomhetsoverdragelser, eller fusjoner.

Hvis du vurderer å kjøpe en bedrift, er det viktig å forstå verdien av bedriften og hvordan dette vil påvirke lånevilkårene. Det finnes flere metoder for å verdsette et selskap, og det er ofte hensiktsmessig å innhente flere vurderinger fra eksperter. Det er flere måter å finansiere oppkjøp av en bedrift. Det kan være både ved bruk av egenkapital i selskapet som kjøper opp et annet, bruk av langsiktige bedriftslån eller at man gjør det i samarbeid med andre investorer. Man kan også benytte selgerfinansiering, hvor kjøper av selskapet betaler avdrag direkte til selger over tid. Nøkkelen er å finne en finansieringsform som begge parter er tilfredse med.

Bedriftslån uten pantesikkerhet

Bedriftslån uten pantesikkerhet er et populært valg for mange små og mellomstore selskaper. Denne type lån sikres ofte med næringskausjon eller privatkausjon, som vil si at eier av selskapet garanterer for forpliktelsene. Disse lånene kan være mer tilgjengelige og det går raskt å få vurdert lånesøknaden, men rentesatsene er som regel høyere enn pantesikrede lån. Aprila Bank tilbyr bedriftslån og kassekreditt med og uten pantesikkerhet.

Bedriftslån med pant i eiendom eller andre aktiva

For større investeringer, som kjøp av næringseiendom, kan bedriftslån med pant i eiendom føre til mer attraktive rentebetingelser. Videre er det vanlig at banker tilbyr bedriftslån eller kassekreditt med pant i andre aktiva som utstyr, arbeidsmaskiner, kjøretøy, varelager og lignende. I dialog med banken kan du rask avklare hvilke aktiva som kan være aktuelt å ta pant i.

Kassekreditt – et verktøy for å håndtere svingninger i likviditet

Kassekreditt er en type kortsiktig lån som gir bedrifter muligheten til å dekke utgifter når inntektene er lave. Denne typen kreditt er utformet for å håndtere svingninger i likviditet, noe som er svært vanlig i mange bransjer. Omsetningen kan variere avhengig av sesong, markedsforhold, kundenes betalingstid, uforutsette utgifter og mange andre faktorer.

Kassekreditten fungerer som en buffer som lar bedriften fortsette å operere selv i perioder med lav inntekt. Den gir bedriften muligheten til å gire opp virksomheten, noe som betyr at de kan ta større risikoer og investere i vekstmuligheter selv om de ikke har tilstrekkelig kontantstrøm for øyeblikket. Les gjerne mer om kassekreditt fra Aprila Bank her.

Oppsummert

Det er viktig å vurdere dine alternativer og finne den løsningen som best passer din bedrifts behov. Enten det er via bedriftslån, økning av egenkapital eller støtteordninger, er nøkkelen å utvikle en bærekraftig økonomisk plan.

Aprila Banks engasjement for mindre bedrifter strekker seg utover finansielle tjenester. Vårt mål er å være partneren du trenger for å navigere i lånemarkedet, sikre kapital, sikre fleksibel sikkerhet for uventede kostnader, og støtte din utviklingen av din bedrift. Ta kontakt med oss i dag på salg@aprila.no for å diskutere hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å blomstre.

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }