Søk nå

Hva er egentlig kontantstrøm, og hvorfor er det viktig?

Flinke investorer er gjerne veldig opptatt av kontantstrøm. Men hva er det egentlig, hvorfor er det viktig og hvordan kan man regne det ut enkelt? Og hvorfor er det viktig for deg som driver en bedrift? Les mer om hva kontantstrøm egentlig er, og hvorfor det er viktig.

Hva er egentlig kontantstrøm, og hvorfor er det viktig?

Et resultatregnskap kan se pent ut med inntekter som overstiger kostnadene, men om de utsendte fakturaene ikke blir betalt så hjelper det lite at de er rapport som inntekter – pengene er ikke på driftskontoen. Periodiseringer forskyver også regnskapet. Derfor er det interessant å se på hva som faktisk blir innbetalt og utbetalt, og på hvilke datoer dette skjer. Dette er kontantstrøm.

Så: regnskapet viser inntekter og utgifter, mens kontantstrøm viser innbetalinger og utbetalinger i en periode.

For deg som driver en bedrift er det svært viktig å ikke komme i likviditetsskvis. En framskrivning av kontantstrømmer (hvilke datoer du tror at inn- og utbetalinger faktisk kommer til å skje f.eks. de neste 3 månedene) forteller deg om du har penger tilgjengelig når du trenger dem. Alle som har vært i en likviditetsskvis ved at det kan være helt krise og gi søvnløse netter.

Hvordan finner man bedriftens kontantstrøm:

«Fri kontantstrøm» er akkurat som det høres ut - hvor mange penger bedriften faktisk har til overs til å bruke på forskjellige formål som f.eks. gjeldsbetaling, investeringer eller utbytte til aksjonærer.

For å beregne fri kontantstrøm må du først sette opp en oversikt over de to følgende komponentene over en gitt periode:

  1. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: Dette er den kontantstrømmen som genereres gjennom bedriftens kjernevirksomhet, for eksempel salg av varer eller tjenester. Det inkluderer innbetalinger fra kunder og utbetalinger til leverandører, lønn, skatter, renter og andre driftsrelaterte utgifter.

  2. Investeringer: Dette inkluderer utbetalinger knyttet til kjøp eller salg av eiendeler, for eksempel utstyr, eiendom eller investeringer i forskning og utvikling. Investeringer kan ha både positive og negative kontantstrømeffekter, avhengig av om det er utbetalinger til anskaffelse av eiendeler eller innbetalinger fra salg av eiendeler.

Når kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og investeringer er identifisert, legger man dette sammen for å få fri kontantstrøm. En positiv fri kontantstrøm indikerer at bedriften genererer tilstrekkelig med penger fra driften til å dekke investeringsbehovet og eventuelt ha overskudd. En negativ fri kontantstrøm kan indikere at bedriften bruker mere penger enn den skaper.

En positiv fri kontantstrøm gir bedriften fleksibilitet til å håndtere uforutsette utgifter, investere i vekstmuligheter og betale gjeld. Derfor bør man følge med på kontantstrøm, og ikke bare regnskapet.

Kontantstrøm vil gjerne svinge en del. Alle bedrifter kan derfor ha nytte av tilgang på kassekreditt fra tid til annen, for å ha en buffer i bakhånd når det skulle oppstå noe, enten det er muligheter eller utfordringer.

Kassekreditt kan anses som en form for tilgjengelig likviditet, da det er en lånefasilitet som bedriften kan bruke etter behov. Behovet kan oppstå som resultat av sesongmessige svingninger i kontantstrømmen eller at man trenger ekstra likviditet for å håndtere uforutsette utgifter eller kortsiktige kapitalbehov. Det kan også være nyttig for å utnytte muligheter for vekst eller investeringer som kan dukke opp.

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }