Søk nå

Skattedebatten og hva den betyr for deg som bedriftseier

Mange har fått med seg at det foregår en opphetet debatt rundt beskatning av norske bedriftseiere. Les mer om hva debatten egentlig dreier seg om.

Ap og Sp regjeringen, støttet av Sosialistisk Venstreparti (SV) har vedtatt skatteendringer for 2023 som innebærer at skatten på private norske eiere er omtrent doblet siden 2021:

  • Utbytteskattesatsen er økt fra 31,68% i 2021 til 37,84% i 2023.

  • Verdsettelsesrabatten er samtidig omtrent halvert (det betyr at ditt grunnlag for formueskatt er betydelig øket ved at «rabatt» er fjernet).

  • Formueskattesatsen er økt fra 0,85% til 1,0% for formuer under kr 20 millioner, og til 1,1% for formuer over kr 20 millioner.

Summen av dette er at formueskatten du skal betale som bedriftseier er omtrent doblet på to år. Og SV er tydelige på at eierbeskatningen skal øke ytterligere fremover.

Denne eierbeskatningen treffer små og mellomstore bedrifter over hele landet i 2023.

Det kan bli en utfordring om du som eier må ta ut utbytte og betale utbytteskatt for å betale formueskatt på ligningsmessige aksjeverdier som ikke gjenspeiles i hva bedriften har på konto. Resultatet kan bli at du må ta ut penger som bedriften selv trenger til å finansiere arbeidskapital og lønninger, og det er ikke verdiskapende. Og samtidig øker alle andre kostnader.

Merete Nygaard i Lexolve har stått frem i media og påpekt at denne betydelige skatteøkningen går utover vanlige folk som driver små og mellomstore bedrifter i hele Norge, ikke bare «de rike». Hun har lagt ut en oversikt over diskusjonen som foregår her.

Merete engasjerte seg da hun oppdaget at hun, som en som har startet en bedrift, skal betale hele sin lønn + sparepengene i skatt for 2023. Lønnsomhet er langt unna, utbytte er umulig, det er for tidlig å begynne å selge eierandeler for å betale formueskatt når selskapet så vidt er i gang, og da er resultatet at hele hennes disponible inntekt samt sparepenger går til skatt i 2023.

Vi i Aprila Bank er selv en liten bedrift og opplever det samme som andre små og mellomstore bedrifter i Norge. Vi skulle gjerne sett en mer bærekraftig politisk innstilling til de som setter i gang og skaper sin egen arbeidsplass i dette landet, enten du er snekker, IT-konsulent, rørlegger, arkitekt, frisør eller hva det måtte være. Det er dere som skaper fremtidens arbeidsplasser.

Det er tøft nå, men det er lov å håpe at man med lokalt engasjement kan få bedre vilkår for norske bedriftseiere i fremtiden. Og så er vi i Aprila Bank her for å finansiere små og mellomstore bedrifter. Vi hjelper i dag 6.500 norske bedrifter med likviditet og vet hvor viktig hver eneste krone er i bedriften. Selv om vi helst skulle sett at finansieringen fra Aprila gikk til drift og verdiskaping og nye arbeidsplasser og ikke til eierbeskatning.

Per Christian Goller, Gründer og Vekstdirektør, Aprila Bank ASA.

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }