Søk nå

Hvordan skape vekst for bedriften din?

Har du startet bedrift og vil at selskapet skal vokse? Er det på tide å ta det neste steget? Har du det som kreves for å vokse og skape en bærekraftig vekst i bedriften din? Vi gir deg et innblikk i hva som bør være tilstede for å skape en sunn og lønnsom vekst for bedriften din.

Har du startet bedrift og vil at selskapet skal vokse? Er det på tide å ta det neste steget? Har du det som kreves for å vokse og skape en bærekraftig vekst i bedriften din? Vi gir deg et innblikk i hva som bør være tilstede for å skape en sunn og lønnsom vekst for bedriften din.

_DSC5519-square.jpg

Mange mener det er lett å starte bedrift i Norge, og det er nok riktig. Sett opp mot mange andre land har vi langt flere start ups, men det å ta bedriften videre fra en start up til en sunn og god vekst kan være vanskeligere. Mange som har startet en bedrift kjenner seg igjen i at du har startet for deg selv og er dypt inne i de daglige gjøremålene som må til for at bedriften skal gå rundt. Hvordan løfter du blikket og ser fremover?

Det som en gang gjorde at du startet og fikk bedriften på beina er mest sannsynlig ikke det samme som kreves for å utvide i dag. Du må tenke nytt og være åpen for nye løsninger. På den måten kan vekst være smertefullt.

For noen skjer vekst av seg selv, men for de aller fleste er det noe som må jobbes mot. Økt omsetning og økte investeringer kan være utfordrende. Her er noen tips til hva du burde gjøre for å sikre at veksten går i riktig tempo og at du har en kontrollert vekst.

Dette inneholder artikkelen:

  1. Forbered bedriften på vekst

    1. Hva kreves for å lykkes?

    2. Vekstplan

  2. Utfordringer med vekst

  3. Løsninger for lønnsom vekst

Forbered bedriften på vekst

Forberedelse på vekst kan skje på mange måter, men handler ofte om å planlegge godt, samtidig som du må være innstilt på at du vil møte utfordringer du ikke så komme. Med en vekstplan kan du forutse noen av utfordringene du kommer til å møte som en bedrift i vekst og på den måten kanskje unngå at de noen gang blir et problem.

Start med å skape plass til vekst. Se for deg at du har startet et selskapet og er dypt inne i daglige rutiner og alt som er viktig for at bedriften skal gå rundt. Kalenderen er full og tiden strekker ikke helt til. Da er det lett at vekstiniativene dine gjennomføres halvhjertet og med lite fokus. Konsekvensen er at initiativene leverer dårlige resultater og gir mer frustrasjon enn vekst for deg og bedriften. Vekstinitiativene dine trenger oppmerksomhet og om det er du som skal være ansvarlig for veksten er det viktig at du kan fokusere på de rette tingene. Kan noen av de daglige oppgavene delegeres eller settes til et byrå? Kanskje noen av de bør nedprioriteres i en periode der vekst er viktigst? Her er det viktig å vurdere hva som gir bedriften din mest verdi.

Et annet område du bør ta stilling til er hvor veksten skal komme fra?
Av listen under kan du se at det er mange områder å ta av:

Nye kunder
Nye markeder
Nye produkter/tjenester
Nye salgskanaler
Mersalg til eksisterende kunder
Flere eller bedre ansatte

Hva kreves for å lykkes?

Selv om det er mange kategorier å ta av er det sjeldent lønnsomt å begi seg ut på alle samtidig. Analyser potensialet i hver kategori og vurder hva de vil kreve av ressurser, sannsynligheten for suksess, og hvor lang tid det vil ta før det gir effekt og resultater.

Prioriter og velg satsningsområde
Nå har du oversikt over hvilke områder du kan sikte deg inn på og hva det vil kreve og medføre av resultat.
Basert på innsats, resultat, og kost, bør du velge den eller de som gir mest mening for deg og bedriften din.
Vær kritisk og velg 2-3 initiativ av gangen for å kunne fokusere og satse på disse.

Vekstplan

Etter analyser er det naturlig å gjøre overføre dette til handling. Legg en konkret plan ved å bryte ned de utvalgte initiativene til handlinger. Få ned alle skritt du må ta for å gjennomføre et initiativ, og en tidsplan hvor du kan legge litt press på deg selv med korte tidsfrister. Som et ledd i denne planen bør du lage et budsjett for hvordan dette påvirker økonomien til bedriften. Følg opp både plan og budsjett regelmessig.

Rutiner og prosesser

Likviditeten blir for mange bedrifter en utfordring når de opplever vekst. For å ha best mulig kontroll er faktureringsrutiner helt vesentlig. Det er et godt utgangspunkt og se på betalingsfristene du har ovenfor kundene dine. Kan de kortes ned? Kortere betalingsfrister betyr bedre likviditeten for de aller fleste. En annen viktig rutine er å fakturere fortløpende da det sørger for en kontinuerlig pengestrøm. Automatiser så mye som mulig av betalingsoppfølgingen slik at du ikke trenger å bruke unødvendig mye tid på purring.

Ansette og utvikle intern kompetanse

Det å vokse krever at du har rett kompetanse på plass, men mange glemmer at utvikling av intern kompetanse ikke kommer av seg selv. Kompetanse er et konkurransefortrinn og kan gi deg fordeler du ikke var klar over. Det er derfor viktig å ta godt vare på den. Ikke bare den faglige kompetansen, men også kultur, trivsel, og tillit er en stor del av arbeidshverdagen for de ansatte. Bedrifter som ikke tar vare på kompetansen og det den fører med seg kan risikere å miste eventuelle konkurransefortrinn. Ved vekst bør du derfor kartlegge hvilken kompetanse som kreves for å lykkes, og hvilke områder det må styrkes med mer kompetanse, samtidig som du ivaretar den kompetansen som allerede finnes i selskapet.

Markedsføringsplan

En av måtene du kan vokse på er å nå ut til et bredere publikum, og markedsføring kan være løsningen. Ha fokus på å treffe de rette kundesegmentene, med det rette budskapet. Selvfølgelig til riktig tid og sted. Men selv om du nå har fokus på å nå ut til nye kunder kan du ikke glemme eksisterende kunder som også skal holdes fornøyde slik at bedriften er konkurransedyktig. Ikke alle har penger til å bruke et reklamebyrå, og det finnes heldigvis en del du kan gjøre på egen hånd. Du kan lese mer om dette i artikkelen vår om hvordan du får mest mulig ut av et lite markedsføringsbudsjett.

Utfordringer med vekst

Vi har tidligere nevnt at likviditet kan være en utfordringer for bedrifter i vekst. For å gå litt mer i detalj på det så skyldes det ofte at driftskostnadene for en liten bedrift raskt kan bli store når de opplever vekst. Dårlig omsetning eller forsinkede innbetalinger kan i et slikt tilfelle gi bedriften store utfordringer og hemme veksten. Lav likviditet er derfor en vanlig årsak til at bedrifter ikke kan ta det neste steget og ha en god vekst. Likviditet beskriver bedriften sin evne til å betale løpende utgifter. Bedrifter kan være lønnsom, men samtidig ikke ha nok penger til å drifte den. I slike tilfeller kan det også bli utfordrende å skape vekst. Les vår artikkel som går i dybden på hvordan du kan få bedre likviditet.

Tanken på å feile kan også gjøre det vanskelig å vokse. Bedrifter vil helst ikke gjøre feil og dette hindrer innovasjon og nytenking i bedriften. På samme nivå som med kompetanse er det viktig at de ansatte føler seg komfortable til å påta seg risiko og at det er rom for å lære av feil fremfor å unngå dem til enhver tid.

Løsninger for lønnsom vekst

For noen bedrifter vil det å bedre likviditeten være tilstrekkelig for å ta det neste steget, men for mange vil det være behov for finansiering fra eksterne i perioder. Nedbetalingslån og kassekreditt fra bank er de mest vanlig finansieringsløsningene. Les mer detaljer om egenskapene for disse lånene og hvordan de kan brukes i vår artikkel om usikret bedriftslån. Ikke alle bedrifter er avhengig av finansiering for å vokse, men husk at det ikke er noen skam å ta imot finansiering da de fleste bedrifter på et eller annet tidspunkt har benyttet seg av en slik løsning - selv de mest suksessfulle.

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }