Søk nå

Når bør du ansette flere medarbeidere?

Mange bedrifter må ofte vurdere å ansette flere medarbeidere for å kunne påta seg mer arbeid og større prosjekter. Vi hjelper deg med å få oversikt over fordeler og ulemper med å ansette.

_DSC6019.jpg

Bedrifter må ofte vurdere å ansette flere medarbeidere for å kunne ta på seg mer arbeid og større prosjekter. Det er i mange tilfeller en god idé ettersom bedriften kan vokse, og bli mer lønnsom. Det er både fordeler og ulemper ved å ansette flere folk og vi skal hjelpe deg med å få oversikt over hva du bør tenke på.

Mer jobb kan bety økt inntekt

Du har kanskje opplevd at bedriften har få eller ingen ansatte og arbeidsoppgavene begynner å hope seg opp? Du er ikke alene og dette er en situasjon de fleste kjenner seg igjen i. Når bedriften gjør det bra vil antall oppdrag, prosjekter og arbeidsmengde øke i takt med at bedriften vokser. Det er her det kan lønne seg å ansatte nye medarbeidere som kan ta unna for den økte arbeidsmengden. Det er naturlig at flere arbeidstakere har større arbeidskapasitet og bedriften kan med det ta på seg mer arbeid, øke inntektene og vokse til et nytt nivå.

Når bør bedrifter vurdere å ansette flere?

Det finnes flere indikasjoner på at du som bedriftseier bør vurdere å ansette flere medarbeidere. Dette er ingen fasit, men ofte gode tegn på at bedriften vokser og at ny tilførsel av arbeidskraft kan være smart.

  • Du opplever at bedriften vokser og har flere arbeidsoppgaver enn du klarer å behandle med dagens arbeidskraft.

  • Bedriften mangler kompetanse innenfor et fagområde som vil være et satsningsområde for at bedriften skal kunne vokse.

  • Bedriften har så stor etterspørsel etter varer eller tjenester at du må takke nei til kunder og oppdrag.

Når er riktig tidspunkt for å ansette flere?

Her er det ikke to streker under svaret da dette er individuelt for hver enkelt bedrift og situasjon. Det å ansette nye medarbeidere kan for noen virke skremmende og mange vegrer seg for å ta akkurat det skrittet. For å ufarligere gjøre det litt er det viktig å huske at det for mange vil være helt avgjørende å investere penger i både mennesker og kompetanse for at bedriften skal vokse slik du ønsker. Vekst er en av flere sentrale faktorer for at en bedrift skal lykkes og når du først har begynt å føle at du trenger hjelp er det et godt tegn på at tiden er inne for å skaffe nettopp det. Hvorfor vekst er så viktig kan du lese mer om i denne artikkelen om hvordan du kan skape vekst for bedriften din.

Hva er fordelene med å ansette flere?

Fordelene ved å ansette flere folk har vi så vidt vært inne på og det viktigste er kapasiteten og kompetansen du henter inn til bedriften. Med økt arbeidskraft og kompetanse kan bedriften påta seg mer arbeid enn tidligere, takke ja til nye kunder som du ellers måtte avslått, satse på flere fagområder og kundegrupper, og kanskje løse oppgaver på en bedre og mer effektiv måte enn tidligere. Til syvende og sist er det kundene dine som avgjør hvor suksessfull bedriften er og om disse får den beste kundeopplevelsen og leveransen vil de også gjøre bedriften din til en suksess.

Finnes det ulemper med å ansette flere?

Svaret på det er at det finnes noen utfordringer, men med god planlegging og forberedelse kan man redusere omfanget av disse utfordringene. Du vil for eksempel bruke litt tid på selve rekrutteringsprosessen og for en person som ikke har gjort dette før kan det være utfordrende å finne de riktige medarbeiderne. Det er likevel viktig å påpeke at det er smart å bruke god tid på denne prosessen da ansettelse av feil person kan være både kostbart og frustrerende. Som med alt annet er det viktig å planlegge nye ansettelser så langt det lar seg gjøre og om bedriften din har satt opp en vekstplan, som vi også snakker mer om i artikkelen om hvordan du kan skape vekst for din bedrift, bør fremtidige ansettelser også få sin plass i vekstplanen.  

Tåler din bedrifts lønnsomhet å ansette flere?

Nye medarbeidere vil øke lønnsutgifter for bedriften betraktelig og det er viktig å se på bedriftens lønnsomhet før du ansetter for mange. En ansatt vil påvirke bedriftens likviditet da personen har krav på lønn, feriepenger og avsetning til pensjon. Du må altså ha god kontroll på bedriftens likviditet, som vi tar nærmere for oss i artikkelen om hvordan du kan få kontroll på likviditeten.

Invester i fremtiden

Det er viktig å vurdere hvilke investeringer som kan sikre verdiskapning for bedriften din i fremtiden. En av de viktigste investeringene du gjør er i egen bedrift og ansatte og deres kompetanse. Med rett kompetanse og erfaring kan det for en bedrift bety at du på kort varsel kan justere rutinger og ta valg som er til fordel for både bedriften og kundene. Med denne fleksibiliteten vil det også være lettere å gripe nye muligheter når de kommer.

Ta en uforpliktende prat med oss om finansiering og hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }