Søk nå

Hva er personlig garanti?

Personlig garanti, næringskausjon og selvkausjon. Kjært barn har mange navn og personlig garanti er intet unntak. Men hva er egentlig personlig garanti og hva er fordelene med denne typen garanti? Vi ser nærmere på hvordan dette kan hjelpe og påvirke bedriften din.

_DSC5252-square.jpg

Personlig garanti, næringskausjon og selvkausjon. Kjært barn har mange navn og personlig garanti er intet unntak. Men hva er egentlig personlig garanti og hva er fordelene med denne typen garanti? Vi ser nærmere på hvordan dette kan hjelpe og påvirke bedriften din.

Hva er personlig garanti - og hva er fordelene med det?

Det er vanlig at banker eller andre aktører som låner ut penger krever at det stilles sikkerhet for lånet. Personlig garanti betyr at det gjøres en avtale mellom et eller flere medlemmer av en bedrift og långiver. Avtalen går ut på at det medlemmet som signerer avtalen, må betale tilbake næringslånet dersom bedriften ikke kan betale. Om bedriften ikke kan betale regninger, kan den personlige garantien aktiveres av långiver slik at de får pengene sine tilbakebetalt. Personlig garanti innebærer altså å stille personlig sikkerhet for tilbakebetaling av de lånte pengene, du påtar deg et kausjonsansvar.

Lån til bedrifter

Banker krever ofte at det stilles sikkerhet i næringseiendom, varelager eller noen ganger også privat eiendom. Ikke alle bedrifter har muligheten til å stille denne typen sikkerhet for lånet og får derfor avslag fra bankene om lån. Et slikt avslag kan bety at bedriften ikke får vokse og utvikle seg slik den ønsker og i slike tilfeller kan personlig garanti være en god løsning. I Aprila tilbyr vi kassekreditt hvor det ikke stilles krav om pant, men personlig garanti fordi det kan hjelpe flere bedrifter. Du kan lese mer detaljer om den personlige garantien i vår hjelpesenter. Kassekreditt er et kortsiktig lån, tilpasset små og mellomstore bedrifter, som tilbys over ett år, med mulighet for fornyelse. Med andre ord produktet for deg som ønsker penger - til det du trenger. Et lån bidrar med økonomisk fleksibilitet når du trenger det og er viktig for både vekst og drift av oppstartsbedrifter. Et vanlig spørsmål, som vi har skrevet en egen artikkel om, er hvordan sikre finansiering til oppstartsbedriften din?

Hva er næringslån?

Næringslån er normalt bundet opp til en gjenstand som bedriften ønsker å finansiere. Sikkerheten ligger altså i gjenstanden som finansieres og dette blir normalt brukt når bedriften skal foreta større investeringer i for eksempel maskiner, nytt produksjonsutstyr eller eiendom. Riktig balanse mellom forskjellige typer finansiering er viktig. Et næringslån bidrar til dette og i tillegg kan løpetiden variere som gjør at du kan planlegge nedbetalingen.

Hva er viktig for å få forretningslån?

Uansett hvilken type lån du bestemmer deg for er det enkelte ting som kan hjelpe deg med å få den finansieringen du ønsker. Noe av det viktigste du kan gjøre for å forberede deg er å ha en god forretningsplan hvor finansiering og virksomhetens økonomi får god plass. I tillegg er det viktig å tenke gjennom budsjetter og likviditet for å ha kontroll på kontantstrømmene. Dette har vi skrevet mer detaljert om i denne artikkelen om hvordan du kan sikre finansiering til bedriften din.

Fordeler med kassekreditt fra Aprila

• Det er ingen etableringskostnad eller skjulte kostnader.

• Du betaler månedlige renter og fastpris - det er alt.

• Du har tilgang til penger når du trenger det.

• Det settes ingen krav om pant, men personlig garanti.

• Fleksibel nedbetaling som kan tilpasses situasjonen for din bedrift.

• Det tar kun noen få minutter å søke og søknadsprosessen er helt digital.

Ta en uforpliktende prat med oss om finansiering og hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }