Søk nå
 kassekreditt   bedriftslån   finansiering 

Hvilke typer finansiering er viktigst for bedrifter?

Finansiering av et selskap vil i praksis si at man har nok kapital til å starte opp og drive virksomheten, og at selskapet er i stand til å betale sine forpliktelser. Hvilke finansieringsformer finnes for bedrifter og hva er forskjellen?

Det finnes mange bedrifter som har gått konkurs til tross for at man har nok å gjøre, men selskapet har vært underfinansiert. Et klassisk eksempel er små bedrifter som har sluttkunder som krever lange betalingsfrister, og så er det tomt på konto når regningene skal betales. For å unngå dette er det viktig å få på plass relevante former for finansiering. Videre følger en oversikt over noen av de viktigste finansieringsformene for bedrifter.

Egenkapital

Det er viktig å ha tilstrekkelig egenkapital når man starter opp og driver et selskap. Hvor mye egenkapital man går inn med i selskapet avhenger mye av hvor mye risiko man ønsker å ta, og bransje har også mye å si. Driver man et lite konsulentselskap vil det typisk kreve mindre egenkapital enn for eksempel et selskap innen varehandel. Egenkapital kan både være penger, men det er også mulig å bruke eiendom og utstyr som egenkapital. Størrelsen på egenkapitalen er gjerne en av faktorene banker vurderer ved lånesøknader, i tillegg til inntekter, driftsresultat og gjeld. En tommelfingerregel er at egenkapitalen bør være rundt 1/3 av finansieringsbehovet.

Kassekreditt – en løsning for å håndtere svingninger i likviditet

Kassekreditt er en løsning som fleste bedrifter bør sørge for å ha på plass. Kassekreditt fungerer i praksis som et rammelån eller kredittkort man kan ha i bakhånd for å sikre seg en økonomisk buffer. Det kan være enten for å ta unna uventede kostnader, eller gripe forretningsmuligheter som dukker opp. Til forskjell fra et nedbetalingslån blir ikke kassekreditten borte, men rammen blir tilgjengelig igjen når man betaler ned. Kassekreditt kan sees på som et økonomisk verktøy som det alltid er greit å vite at man ha i bakhånd. Kassekreditt fra Aprila Bank kun et fast månedsgebyr for å ha tilgang til produktet, og så betaler man kun rentekostnader for det man bruker av rammen. Les gjerne mer om kassekreditt fra Aprila Bank her.

Nedbetalingslån – et strategisk valg

Nedbetalingslån er en form for bedriftslån som er relevant når man skal gjøre investeringer som gjerne nedbetales og avskrives over flere år. Det kan for eksempel være investeringer i arbeidsmaskiner, utstyr eller eiendom. Det er en mer strategisk beslutning å ta et nedbetalingslån enn å etablere kassekreditt. Lånet er også noe man gjør seg ferdig med, i motsetning til kassekreditt. Nedbetalingslån vil ofte være større enn rammen man får på kassekreditt, med en lavere årsrente. Det er også vanlig å med både flytende og fast rente.

Folkefinansiering – en ny måte å låne penger på

Folkefinansiering, eller crowdfunding som det ofte kalles, er ganske nytt i Norge, men blir mer og mer vanlig. Denne finansieringsformen kan sees på som en del av delingsøkonomien, der en rekke aktører har etablert plattformer hvor privatpersoner kan investere i lån til bedrifter og privatpersoner. Noen av de mest kjente aktørene er Fundingpartner, Folkeinvest, Monio, Perx og Kameo.

Hvilke former for sikkerhet bruker banken?

Banker og finansinstitusjoner krever i de aller fleste tilfeller en form for sikkerhet for å låne ut penger. Det vanligste er sikkerhet i fast eiendom, varelager og kundefordringer. Mange bedrifter har ikke mulighet for å stille med pantesikkerhet, og Aprila Bank benytter derfor næringskausjon som sikkerhet. Man må kvalifisere for å kunne inngå avtale om næringskausjon, hvor man må ha en ledende rolle i selskapet, signaturrett og være på eiersiden. Les gjerne mer om Aprila Banks næringskausjon her.

Andre finansieringsformer

Det finnes en rekke andre finansieringsformer som kan være relevante, som fakturasalg/factoring, leasing, garantier. Videre finnes det en rekke støtteordninger for bedrifter man kan lese om i denne artikkelen.

window.hsConversationsSettings = { loadImmediately: true, // Allows you to manually load the widget using .load() }; function openChat() { //window.HubSpotConversations.widget.load({ widgetOpen: true }); window.HubSpotConversations.widget.load(); window.HubSpotConversations.widget.open(); } function closeChat() { }